Χρόνοι του ρήματος

+33

No comments posted yet

Comments

Slide 1

© Γεώργιος Παχίδης ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ i-pinakas.com ©2015

Slide 2

Οι χρόνοι είναι οκτώ: Παροντικοί Παρελθοντικοί Μελλοντικοί Ενεστώτας Παρακείμενος Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος Εξακολουθητικός Μ. Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μ. ΣυντελεσμένοςΜ. εγώ είχα ποτιστεί εγώ έχω ποτιστεί εγώ ποτίστηκα εγώ ποτιζόμουν εγώ ποτίζω εγώ θα ποτιστώ εγώ θα ποτίζομαι εγώ θα έχω ποτιστεί τώρα πριν μετά Ποτίζω εγώ ποτίζομαι (τώρα) (μέχρι τώρα- έχω) εγώ έχω ποτίσει (πριν μία φορά) εγώ πότισα (πριν συνέχεια) εγώ πότιζα (μέχρι χτες-είχα) εγώ είχα ποτίσει (μετά μια φορά) εγώ θα ποτίσω (μετά συνέχεια) εγώ θα ποτίζω (μέχρι αύριο)-θα έχω εγώ θα έχω ποτίσει

Slide 3

λύνω λύνεις λύνει λύνουμε λύνετε λύνουν Παροντικοί Ενεστώτας εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Παρακείμενος έχω λύσει έχεις λύσει έχει λύσει έχουμε λύσει έχετε λύσει έχουν λύσει α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω

Slide 4

εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω Παρελθοντικοί Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος έλυσα έλυσες έλυσε λύσαμε λύσατε έλυσαν έλυνα έλυνες έλυνε λύναμε λύνατε έλυναν είχα λύσει είχες λύσει είχε λύσει είχαμε λύσει είχατε λύσει είχαν λύσει

Slide 5

εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω Μελλοντικοί Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μ. Εξακολου- θητικός Μ ΣυντελεσμένοςΜ θα λύνω θα λύνεις θα λύνει θα λύνουμε θα λύνετε θα λύνουν θα έχω λύσει θα έχεις λύσει θα έχει λύσει θα έχουμε λύσει θα έχετε λύσει θα έχουν λύσει θα λύσω θα λύσεις θα λύσει θα λύσουμε θα λύσετε θα λύσουν

Slide 6

Παροντικοί Ενεστώτας εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Παρακείμενος α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω λύνομαι λύνεσαι λύνεται λυνόμαστε λύνεστε λύνονται έχω λυθεί έχεις λυθεί έχει λυθεί έχουμε λυθεί έχετε λυθεί έχουν λυθεί

Slide 7

εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω Παρελθοντικοί Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος λύθηκα λύθηκες λύθηκε λυθήκαμε λυθήκατε λύθηκαν λυνόμουν λυνόσουν λυνόταν λυνόμαστε λυνόσαστε λύνονταν είχα λυθεί είχες λυθεί είχε λυθεί είχαμε λυθεί είχατε λυθεί είχαν λυθεί

Slide 8

εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ α’ ενικό β’ ενικό γ’ ενικό πρόσωπα α’ πληθ. β’ πληθ. γ’ πληθ. Λύνω Μελλοντικοί Στιγμιαίος ή Συνοπτικός Μ. Εξακολου- θητικός Μ ΣυντελεσμένοςΜ θα λύνομαι θα λύνεσαι θα λύνεται θα λυνόμαστε θα λύνεστε θα λύνονται θα λυθώ θα λυθείς θα λυθεί θα λυθούμε θα λυθείτε θα λυθούν θα έχω λυθεί θα έχεις λυθεί θα έχει λυθεί θα έχουμε λυθεί θα έχετε λυθεί θα έχουν λυθεί

Slide 9

© Γεώργιος Παχίδης Καλή ξεκούραση!!! ΤΕΛΟΣ i-pinakas.com ©2015

Summary: Χρόνοι του ρήματος (Σχεδιάγραμμα με παράδειγμα) (Κλίνω το ρήμα "λύνω" σε όλους τους χρόνους Ενεργητικής και Παθητικής φωνής)

Tags: χρόνοι ρήματος ενεστώτας αόριστος παρατατικός στιγμιαίος μέλλοντας εξακολουθητικός παρακείμενος υπερσυντέλικος συντελεσμένος

URL: