Αναφορικές προτάσεις

+26

No comments posted yet

Comments

Slide 1

i-pinakas.com ©2014 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ © Γεώργιος Παχίδης

Slide 2

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Είναι εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προτάσεις Αναφέρονται σε μία λέξη ή φράση κάποιας άλλης πρότασης Εισάγονται με i-pinakas.com ©2014 [οποίος-α-ο, όσος-η-ο, όποιος-α-ο, το άκλιτο που , ό,τι (οτιδήποτε)] [όπου, οπουδήποτε, όπως, . . .] Αναφορικές αντωνυμίες Αναφορικά επιρρήματα Προσδιοριστικές Προσθετικές (μη προσδιοριστικές) Δίνουν μια πληροφορία απαραίτητη για να καταλάβουμε το νόημα. Δεν παίρνουν κόμμα.  Δεν είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε το νόημα, απλώς προσθέτουν μια πληροφορία  Παίρνουν κόμμα. Διακρίνονται σε Να αγαπάς εκείνους που είναι καλοί μαζί σου. Διάβασα ένα ωραίο βιβλίο, που μου αγόρασε η θεία μου.

Slide 3

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ! i-pinakas.com ©2014 Να βρείτε τις αναφορικές προτάσεις στις παρακάτω περιπτώ-σεις & να τις χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστικές ή προσθετικές. Αυτό είναι το φαγητό που μου αρέσει πιο πολύ. Ο φίλος μου ο Νίκος, που συναντήσαμε στο πάρκο, είναι καπετάνιος. δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική δευτερεύουσα αναφορική προσθετική Μας δίνει μια απαραίτητη πληροφορία για την κύρια πρόταση. Προσθέτει απλώς μια πληροφορία για τον Νίκο, η οποία δεν είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε το νόημα της κύριας πρότασης.

Slide 4

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ! i-pinakas.com ©2014 Να βρείτε τις αναφορικές προτάσεις στις παρακάτω περιπτώ-σεις & να τις χαρακτηρίσετε ως προσδιοριστικές ή προσθετικές. Κερδίσαμε πολύ χρήσιμα δώρα, όπως ψυγείο, ηλε- κτρική κουζίνα και πλυντήριο. Το χιόνι, που όλοι περιμέναμε φέτος, δεν έπεσε στην πόλη. δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική δευτερεύουσα αναφορική προσθετική χωρίς την αναφορική πρόταση, δεν ξέρουμε για ποιο υλικό μιλάμε) Προσθέτει απλώς μια πληροφορία για το ποια είναι τα χρήσιμα δώρα που κερδίσαμε. δευτερεύουσα αναφορική προσθετική Προσθέτει μια πληροφορία, η οποία δεν είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε το νόημα. Μελετάμε το υλικό που μας έδωσε ο δάσκαλος.

Slide 5

i-pinakas.com ©2014 © Γεώργιος Παχίδης Καλή ξεκούραση!!! ΤΕΛΟΣ

Summary: Αναφορικές προτάσεις Θεωρία & Παραδείγματα (Γλώσσα Ε', 13.2 Κατασκευές των ανθρώπων)

Tags: αναφορικές προτάσεις γλώσσα ε' κατασκευές των ανθρώπων

URL: