Αιτιολογικές προτάσεις

+38

No comments posted yet

Comments

Slide 1

i-pinakas.com ©2014 αιτιολογικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ © Γεώργιος Παχίδης

Slide 2

Ωχ!Πώς να δικαιολογηθώ πάλι; «Καθυστέρησα να έρθω, γιατί χάλασε το ξυπνητήρι μου». Το βρήκα!!! Φεύγω μόνος μου, αφού δε θέλεις να έρθεις. Μα πού πηγαίνεις;

Slide 3

Είναι εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προτάσεις Τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε: Εισάγονται με i-pinakas.com ©2014 [γιατί , επειδή , διότι, αφού, μια και / που . . .] Αιτιολογικούς συνδέσμους να επιχειρηματολογήσουμε για κάτι να δηλώσουμε την αιτία ενός γεγονότος/πράξης αιτιολογικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Αφού δεν ήρθες, πήγα μόνος μου. Οι αιτιολογικές προτάσεις μπορεί να βρίσκονται είτε πριν είτε μετά από την κύρια πρόταση. Πήγα μόνος μου, αφού δεν ήρθες.

Slide 4

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ! i-pinakas.com ©2014 Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες αιτιολογι- κές προτάσεις στις παρακάτω περιπτώσεις. Θέλω να ζητήσεις συγνώμη από τον δάσκαλό σου, γιατί έκρυψες την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες, επειδή γίνε- ται πόλεμος στη χώρα τους. αιτιολογικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αφού μίλησε με τόσο θράσος, έπρεπε να τιμωρηθεί. Τον θαυμάζω, διότι είναι ικανός και συνεπής στη δου- λειά του

Slide 5

i-pinakas.com ©2014 © Γεώργιος Παχίδης Καλή ξεκούραση!!! ΤΕΛΟΣ

Summary: Θεωρία & Παραδείγματα (Γλώσσα Ε', 4.1. Ιστορίες με ζώα, 15.1. Τα θετικά...και τα αρνητικά) Γλώσσα ΣΤ'

Tags: αιτιολογικές προτάσεις γλώσσα στ' ε'

URL: