Τελικές προτάσεις

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

i-pinakas.com ©2014 τελικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ © Γεώργιος Παχίδης

Slide 2

«Τα παιδιά  πηγαίνουν στο σχολείο,   για να μάθουν γράμματα ». Θα πάω να τη βρω για να της πω ότι έχει όμορφα μάτια. Φοβερή διαπί- στωση πατέρα!!! Τρέχω να προλάβω τον Ορέστη.

Slide 3

Είναι εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προτάσεις Τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε: Εισάγονται με i-pinakas.com ©2014 [ να, για να ] Τελικούς συνδέσμους να εκφράσουμε για ποιο σκοπό γίνεται κάτι. (τέλος = σκοπός) τελικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ * ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο παππούς ήρθε να μας δει. Η τελική πρόταση αρχίζει με το να, όταν αυτό έχει την έννοια του για να. Σταμάτα να κάνεις πάντα ότι σου λένε. για να δευτερεύουσα τελική δεν είναι δευτερεύουσα τελική για να εκφράζει για ποιο σκοπό ήρθε ο παππούς

Slide 4

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ! i-pinakas.com ©2014 Να πείτε αν είναι ή δεν είναι τελικές οι υπογραμμισμένες προτάσεις. Θέλει να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει. Έτρεξε να προλάβει το λεωφορείο, αλλά δυστυχώς το έχασε. Τελικεσ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αποφάσισαν να ταξιδέψουν μέχρι την άκρη της Γης. Οι γείτονες μας προσκάλεσαν να παρακολουθήσου- με τη θεατρική τους παράσταση. για να δεν είναι για να είναι για να δεν είναι για να είναι

Slide 5

i-pinakas.com ©2014 © Γεώργιος Παχίδης Καλή ξεκούραση!!! ΤΕΛΟΣ

Summary: Θεωρία & Παραδείγματα -Γλώσσα Ε', 6.1 Φίλοι από άλλες χώρες, 16.2 Σύγχρονος αθλητισμός - Γλώσσα ΣΤ'

Tags: τελικές προτάσεις γλώσσα ε' στ'

URL: