Ενεργητική / Παθητική σύνταξη

+85

No comments posted yet

Comments

Slide 1

i-pinakas.com ©2014 Ενεργητικη/ παθητικη συνταξη © Γεώργιος Παχίδης

Slide 2

Η Αλίκη φροντίζει τη γάτα της. Οι αγρότες μαζεύουν τη σοδειά τους. Ο ασθενής εξετάζεται από τον οφθαλμίατρο. i-pinakas.com ©2014

Slide 3

Το υποκείμενο ενεργεί, δηλαδή κάνει κάτι. Το ρήμα της πρότασης έχει ενεργητική διάθεση*. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο μαθητής λύνει το πρόβλημα. i-pinakas.com ©2014 ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Υ Ρ Α (ποιος;) (τι;) Το υποκείμενο ΕΝΕΡΓΕΙ Τα καυσαέρια δημιουργούν το νέφος. Υ Ρ Α (ποια;) (τι;) Τα ρήματα λύνει (λύνω) και δημιουργούν (δημιουργώ) έχουν ενεργητική διάθεση και ανήκουν στην ενεργητική φωνή.

Slide 4

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα περισσότερα ρήματα που έχουν ενεργητική διάθεση ανήκουν στην ενεργητική φωνή. (γράφω, αγγίζω κλπ) Υπάρχουν όμως και ρήματα που έχουν ενεργητική διάθεση αλλά ανήκουν στην παθητική φωνή. (περιποιούμαι) Ο κηπουρός περιποιείται τα λουλούδια. ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Υ Ρ Α (ποιος;) (τι;) Το υποκείμενο ενεργεί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ i-pinakas.com ©2014

Slide 5

Το υποκείμενο παθαίνει κάτι από κάποιον/κάτι. Το ρήμα της πρότασης έχει παθητική διάθεση*. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ασθενής εξετάζεται από τον οφθαλμίατρο. i-pinakas.com ©2014 ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ Υ Ρ (ποιος;) Το υποκείμενο ΠΑΘΑΙΝΕΙ κάτι Τα σπίτια χτίζονται από τους οικοδόμους. Υ Ρ (ποια;) Τα ρήματα εξετάζεται (εξετάζομαι) και χτίζονται (χτίζομαι) έχουν παθητική διάθεση και ανήκουν στην παθητική φωνή. ποιητικό αίτιο ποιητικό αίτιο

Slide 6

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα περισσότερα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση ανήκουν στην παθητική φωνή. (εξετάζομαι, χτίζομαι κλπ) Υπάρχουν όμως και ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ανήκουν στην ενεργητική φωνή. (λιώνω) Ο πάγος λιώνει από τη ζέστη. “ΚΑΠΟΙΟΣ” ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ “ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ” Υ Ρ (ποιος;) ποιητικό αίτιο Το υποκείμενο ΠΑΘΑΙΝΕΙ κάτι ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ i-pinakas.com ©2014

Slide 7

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ Ο ξυλοκόπος i-pinakas.com ©2014 κόβει τα δέντρα. ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Υ Ρ Α (ποιος;) (τι;) Το υποκείμενο ενεργεί (ρήμα ενεργητικής διάθεσης)

Slide 8

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ i-pinakas.com ©2014 Τα δέντρα κόβονται από τον ξυλοκόπο. Το ρήμα από ενεργητικό (κόβω) έγινε παθητικό (κόβομαι). Το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο. Το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο (πρόθεση από και πτώση αιτιατική).

Slide 9

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ i-pinakas.com ©2014 Ο ασθενής εξετάζεται από τον γιατρό. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ Υ Ρ (ποιος;) Το υποκείμενο ΠΑΘΑΙΝΕΙ κάτι ποιητικό αίτιο (ρήμα παθητικής διάθεσης)

Slide 10

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ i-pinakas.com ©2014 Ο γιατρός εξετάζει τον ασθενή. Το ρήμα από παθητικό (εξετάζομαι) έγινε ενεργητικό (εξετάζω). Το ποιητικό αίτιο (χωρίς την πρόθεση) γίνεται υποκείμενο. Το υποκείμενο γίνεται αντικείμενο (σε πτώση αιτιατική).

Slide 11

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ! i-pinakas.com ©2014 Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από ενερ- γητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο. Η βροχή πότισε τα λουλούδια. Η βλάβη διορθώθηκε από τον μηχανικό. Ενεργητική σύνταξη Παθητική σύνταξη Τα λουλούδια ποτίστηκαν από τη βροχή. Ο μηχανικός διόρθωσε τη βλάβη. Ενεργητικη/ παθητικη συνταξη Τα απόβλητα των εργοστασίων μολύνουν το νερό της θάλασσας. Ενεργητική σύνταξη Το νερό της θάλασσα μολύνεται από τα απόβλητα των εργοστασίων.

Slide 12

i-pinakas.com ©2014 © Γεώργιος Παχίδης Καλή ξεκούραση!!! ΤΕΛΟΣ

Summary: Ενεργητική & Παθητική σύνταξη Θεωρία, μετατροπές & παραδείγματα Γλώσσα Ε' / Γλώσσα ΣΤ'

Tags: ενεργητική σύνταξη παθητική μετατροπή από σε γλώσσα ε' στ'

URL: