ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

+269

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΗΧΟΣ ΦΕ 2 ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

παλμικές κινήσεις ηχητικής πηγής παλμικές κινήσεις αέρα πυκνώματα & αραιώματα Ήχος παράγεται όταν μια ηχητική πηγή πάλλεται, δηλαδή κάνει παλμικές κινήσεις. Πότε παράγεται ήχος από μια ηχητική πηγή; ηχητικά κύματα

Slide 3

Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις πώς δημιουρ-γούνται τα πυκνώματα και τα αραιώματα.

Slide 4

Τα μόρια του αέρα μεταφέρουν τον ήχο στο αφτί μας. Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο;

Slide 5

Αναγκάζουν μια μεμβράνη που υπάρχει στο αφτί μας (τύμπανο) να πάλλεται. Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο;

Slide 6

Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται με τη βοήθεια του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο… Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο;

Slide 7

…κι εκεί μεταφράζεται σε ήχο. Πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο;

Slide 8

Δε γίνονται όλοι οι ήχοι αντιληπτοί από τον άνθρωπο. Όλοι οι ήχοι γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο;

Slide 9

Το αφτί του ανθρώπου μπορεί να ακούσει ήχους μόνο όταν η πηγή που τους παράγει κάνει περισσότερες από 16 ταλαντώσεις σε ένα δευτερόλεπτο (16 Hertz).

Slide 10

Υπόηχοι & υπέρηχοι Υπόηχοι κάτω από 16 Hertz Υπέρηχοι πάνω από 20.000 Hertz Ο σκύλος ακούει υπέρηχους μέχρι και 40.000 Hertz και το δελφίνι μέχρι και 200.000 Hertz!

Slide 11

σελ. 147

Slide 12

σελ. 147

Slide 13

σελ. 147 Μόλις που ακούω το χτύπο του ρολογιού. Ο χτύπος του ρολογιού ακούγεται καλύτερα.

Slide 14

σελ. 148

Slide 15

σελ. 148 Ακούω τον ήχο που κάνουν τα κουτάλια. Όταν κάνω βουτιές στη θάλασσα, μπορώ να ακούω ήχους μέσα στο νερό: πέτρες που χτυπούν, μηχανές από βάρκες…

Slide 16

σελ. 148 Ο ήχος διαδίδεται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.

Slide 17

Ο ήχος διαδίδεται πιο γρήγορα στα στερεά, λιγότερο στα υγρά και ακόμα πιο αργά στα αέρια. Η ταχύτητα του ήχου είναι ίδια σε όλα τα υλικά σώματα; Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό; Ο ήχος διαδίδεται πιο γρήγορα στα στερεά, γιατί τα μόριά τους βρίσκονται πιο κοντά απ’ ό,τι στα υγρά και τα αέρια.

Slide 18

Απόσταση που διανύει ο ήχος σε 1΄΄ σε διάφορα υλικά σώματα.

Slide 19

σελ. 148

Slide 20

σελ. 149 Το μπαλάκι που ακουμπά στην αριστερή πλευρά του ταμπουρίνου αναπηδά, ταλαντώνεται.

Slide 21

σελ. 146 Ο ήχος διαδίδεται στον αέρα με πυκνώματα και αραιώματα, που φτάνουν στην επιφάνεια του ταμπουρίνου και την κάνουν να πάλλεται. Τα ηχητικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια.

Slide 22

σελ. 149 Ο ήχος διαδίδεται στο ατσάλι πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι στον αέρα. Ο Ινδιάνος που ακουμπά το αφτί του στις γραμμές του τρένου, ξέρει ότι έρχεται το τρένο, γι’ αυτό είναι τρομαγμένος.

Slide 23

σελ. 149 Ο ήχος διαδίδεται στο ξύλο της κουτάλας πιο γρήγορα απ’ ό,τι στον αέρα. Το παιδί στην εικόνα ακούει πιο δυνατά το χτύπο του ρολογιού.

Slide 24

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΧΟΣ ΦΕ2: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Tags: ήχος διάδοση ήχου υπόηχοι υπέρηχοι πυκνώματα αραιώματα

URL: