ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

+250

No comments posted yet

Comments

Slide 13

Η καλή ακουστική των σύγχρονων θεάτρων οφείλεται στη μελετημένη επιλογή των υλικών. Όπου είναι επιθυμητή η ανάκλαση του ήχου, τοποθετούνται υλικά με λεία και στιλπνή επιφάνεια, ενώ, όπου είναι επιθυμητή η απορρόφηση του ήχου, χρησιμοποιούνται υλικά με μαλακή και πορώδη επιφάνεια.

Slide 15

Τα φυτά απορροφούν τους θορύβους… Τους ήχους απορροφά και το φύλλωμα των φυτών. Τα δέντρα και οι θάμνοι στην πόλη συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της ηχορρύπανσης. Αν θέλουμε να περιορίσουμε τους θορύβους της πόλης, πρέπει να προστατεύουμε τα δάση που υπάρχουν γύρω από τα αστικά κέντρα και να φυτεύουμε στις πόλεις όσο το δυνατόν περισσότερα δέντρα.

Slide 1

ΗΧΟΣ ΦΕ 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Όταν τα ηχητικά κύματα συναντήσουν στην πορεία τους μια λεία και σκληρή επιφάνεια, αλλάζουν κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανάκλαση του ήχου. Θυμάστε την ανάκλαση του ήχου;

Slide 3

Τι γίνεται όταν η επιφάνεια δεν είναι λεία και σκληρή;

Slide 4

Όταν τα ηχητικά κύματα συναντήσουν στην πορεία τους μια μαλακή ή πορώδη ή τραχιά επιφάνεια, τότε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους απορροφάται από την επιφάνεια και ένα μικρό μέρος τους αλλάζει κατεύθυνση και ανακλάται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται απορρόφηση του ήχου.

Slide 5

Ο φελλός απορροφά σχεδόν τελείως τον ήχο, γιατί είναι πορώδης και μαλακός. Ο γυαλισμένος γρανίτης ανακλά σχεδόν όλο τον ήχο, γιατί είναι λείος και σκληρός.

Slide 6

Τα υλικά που απορροφούν τον ήχο ονομάζονται ηχομονωτικά υλικά. Ξέρετε πώς λέγονται τα υλικά που απορροφούν τον ήχο;

Slide 7

σελ. 153

Slide 8

σελ. 153

Slide 9

σελ. 154       

Slide 10

σελ. 154 Τα μαλακά και πορώδη υλικά απορροφούν τον ήχο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται απορρόφηση του ήχου.

Slide 11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Slide 12

Γιατί όταν χιονίζει οι ήχοι ακούγονται λιγότερο έντονοι;

Slide 13

Πώς επιτυγχάνεται καλή ακουστική στα σύγχρονα θέατρα;

Slide 14

Γιατί υπάρχει μόνωση στο καπό του αυτοκινήτου;

Slide 15

Τα δέντρα, εκτός από το οξυγόνο βοηθούν και στην καταπολέμηση της ηχορρύπανσης.

Slide 16

σελ. 154 Τα φύλλα των φυτών είναι πολλές φορές μαλακά και πορώδη. Γι’ αυτό απορροφούν τον ήχο.

Slide 17

σελ. 154

Slide 18

σελ. 152 1. Στο πείραμα δε χρησιμοποιήσαμε χαρτί αλλά… Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ι 2. Εκτός από «πνεύμονας» μιας πόλης προστατεύει και από τους ενοχλητικούς θορύβους. Π Α Σ Ι Ν Ο 3. Φαινόμενο του ηχητικού κύματος. Α Π Ρ Ρ Ο Φ Η Σ Η 4. Είναι άσπρο, ελαφρύ και αποτελείται από μικρά μπαλάκια. Φ Ε Λ Ζ Λ

Slide 19

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΧΟΣ ΦΕ4: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Tags: ήχος απορρόφηση ήχου ηχομονωτικά υλικά

URL: