Van Gogh (1)

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

VINCENT VAN GOGH (1853-1890) Sưu tầm và Slideshow: hs. VŨ THÁI HÒA Chuyển dịch Việt ngữ: PHAN ANH DŨNG 1

Slide 2

Vincent van Gogh. Self-Portrait in a Grey Felt Hat. 1887 Chân Dung Tự Họa với Mũ Nỉ Xám

Slide 3

â The Loom. May 1884 Cái Máy Dệt

Slide 4

Still Life with Mackerels, Lemons and Tomatoes. Summer 1886 Tĩnh Vật với Cá Mackerel, Chanh và Cà Chua

Slide 5

Restaurant Rispal -Asnières. 1887 Quán Ăn Rispal ở Asnières

Slide 6

The Seine with the Pont de la Grande Jatte. Summer 1887. Dòng Sông Seine Với Cầu Vùng Grande Jatte

Slide 7

Portrait of Père Tanguy. 1887. Chân Dung Cha Tanguy

Slide 8

Vase with Daisies and Anemones. Summer 1887. Bình Hoa Cúc và Hoa Anemone

Slide 9

Vincent van Gogh. Self-portrait with Straw Hat. 1887. Chân Dung Tự Họa với Mũ Rơm On March 30, 1853 a boy was born to the family of a Dutch village vicar, Theodorus van Gogh (1822-1885) and his wife Anne Cornelia, nèe Carbentus (1819-1907). A year before, exactly the same day, another boy was born to the family, he died, and now the new-born received his name: Vincent Willem van Gogh.             After getting school education, van Gogh started his career as a picture salesman: in The Hague (1869) he entered the branch office of the Paris art dealer Goupil & Cie, founded originally by his uncle Vincent. As an agent of the company he worked in its branches in Brussels (1873), London (1873), Paris (1875). But his personal disappointment increased and he left Goupil.             Van Gogh tried himself as a teacher in Ramsgate near London (April-December 1876), then  he worked as an apprentice lay preacher and wanted to devote his life to evangelization of the poor. 

Slide 10

Vincent van Gogh. Self-portrait. 1887. Chân Dung Tự Họa Vào ngày 30 tháng 3 năm 1853, Ông Theodorus van Gogh (1822-1885) và Bà Anne Cornelia, nèe Carbentus (1819-1907) sinh một cậu bé tên Vincent Williem Van Gogh ở một làng xứ Hòa Lan. Sau khi học xong Trung Học, van Gogh bắt đầu đi làm với nghề bán tranh: Ở Thành Phố The Hague (1869) ông vào làm ở chi nhánh của Nhà Buôn tác phẩm mỹ thuật từ Paris tên Goupil & Cie, do Chú của Ông là Vincent sáng lập. Là nhân viên của Công Ty, Ông đã làm ở các chi nhánh tại Thành Phố Brussels (1873), Luân Đôn (1873), Ba Lê (1875) Nhưng Ông ngày càng ngày càng bất mãn nên đã bỏ Goupil. Sau đó, Van Gogh thử dậy học ở Ramsgate gần Luân Đôn (từ tháng 4 cho tới tháng 12 năm 1876) rồi đã từng làm mục sư tập sự và muốn hiến dâng cuộc đời để truyền bá phúc âm cho người nghèo

Slide 11

Blue Cart. June 1888 Xe Đẩy Màu Xanh

Slide 12

Red Vineyards of Arles. 1888 Vườn Nho Đỏ của Arles

Slide 13

Drawbridge with Carriage. March 1888 Cầu Kéo Với Xe Ngựa

Slide 14

The Arena at Arles. October-November 1888 Đấu Trường Ở Arles

Slide 15

Majolica Jar with Branches of Oleander. August 1888 Bình Majolica với Cành Hoa Oleander

Slide 16

Green Wheat Field with Cypress. Saint-Rémy. June 1889 Cánh Đồng Lúa Mì Xanh Lá Cây với Cây Tùng Bách

Slide 17

Van Gogh's Bedroom in Arles. Saint-Rémy. September 1889 Phòng Ngủ của Van Gogh ở Thành Phố Arles, Saint-Rémy

Slide 18

Cottages with Thatched Roofs. Auvers-sur-Oise. June 1890 Nhà Miền Quê với Mái Rạ, Auvers-sur-Oise

Slide 19

Gachet in her Garden at Auvers-sur-Oise. June 1890 Cô Gachet Trong Khu Vườn ở Auvers-sur-Oise

Slide 20

Roses and Anemones. June 1890 Hoa Hồng và Hoa Anemone Dr. Gachet's Garden at Auvers-sur-Oise. May 1890 Vườn của Bác Sĩ Gachet ở Auvers-sur-Oise

Slide 21

Village Street in Auvers. Auvers-sur-Oise. May 1890 Con Đường Làng ở Auvers

Slide 22

Irises. Saint-Rémy. May 1889 Hoa Iris vùng Saint-Rémy

Slide 23

Park with a Couple and a Blue Fir Tree. October 1888 Công Viên với Cặp Nam Nữ và Thông Xanh

Slide 24

Fishing in Spring, Pont de Clichy. 1887. Mùa Xuân Câu Cá bên Cầu Clichy

Slide 25

The Restaurant de la Sirène. 1887 Nhà Hàng Sirène

Slide 26

Landscape with House and Laborer. 1889 Phong Cảnh Với Nhà Và Nhân Công

Slide 27

Mulberry Tree. October 1889 Cây Dâu Tằm

Slide 28

Pietà (After Delacroix). 1889 Pietà (Phỏng theo Họa Sĩ Delacroix)

Slide 29

Seashore at Scheveningen. August 1882 Bờ Biển ở Scheveningen

Slide 30

The Trinquetaille Bridge. Arles. October 1888 Cầu Vùng Trinquetaille Tỉnh Arles

Slide 31

Lilac Bush. May 1889 Bụi Cây Lilac (Tử Đinh Hương)

Slide 32

Noon Rest (After Millet). Saint-Rémy. January 1890 Nghỉ Trưa (phỏng theo Họa Sĩ Millet), Saint-Rémy.

Slide 33

Morning, Leaving for Work .1890. Buổi Sáng, Rời Nhà Đi Làm

Slide 34

The Church in Auvers. June 1890 Nhà Thờ ở Auvers

Slide 35

The White House at Night. 1890. Ngôi Nhà Trắng vào Buổi Tối THE END 1

Summary: Sưu tầm và Slideshow: VŨ THÁI HÒA Chuyển ngữ: PHAN ANH DŨNG Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: