Van Gogh (2)

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Vincent van Gogh (1853-1890)  Sưu tầm và Slideshow: hs. VŨ THÁI HÒA Chuyển dịch Việt ngữ: PHAN ANH DŨNG 2

Slide 2

Ladies of Arles (Reminiscence of the Garden at Etten). November 1888 Những Phu Nhân của Thành Phố Arles (Hồi Tưởng Khu Vườn ở Etten)

Slide 3

In the Jardin du Luxembourg. 1886 Trong Vườn Lục Xâm Bảo

Slide 4

Eugène Boch. 1888 Chân Dung của Eugène Boch Portrait of an Old Peasant. August 1888 Chân Dung của Một Nông Dân Già

Slide 5

The Caravans, Gypsy Camp near Arles. 1888 Đoàn Lữ Hành, Trại của Gypsy Gần Arles

Slide 6

Twelve Sunflowers in a Vase August 1888 Mười Hai Đóa Hoa Hướng Dương Trong Bình

Slide 7

Harvest Landscape. June 1888 Phong Cảnh Mùa Gặt

Slide 8

The Potato-Eaters. April 1885 Những Người Ăn Khoai

Slide 9

Paris Seen from Vincent's Room in the Rue Lepic. 1887. Paris Nhìn Từ Phòng Của Vincent Ở Đường Lepic

Slide 10

The All-Knight Café at Arles. September 1888 Quán Cà Phê Toàn-Hiệp-Sĩ ở Arles

Slide 11

L'Arlésienne Madame Ginoux with Books. November 1888. Thiếu Phụ vùng Arles: Bà Ginoux Với Sách

Slide 12

Sower with Setting Sun (After Millet). November 1888 Người Gieo Hạt Với Mặt Trời Đang Lên (Phỏng theo Họa Sĩ Millet)

Slide 13

The State Lottery Office. September 1882 Văn Phòng Xổ Số Của Nhà Nước

Slide 14

Vincent van Gogh. Self-Portrait. 1887. Chân Dung Tự Họa Vincent van Gogh. Self-Portrait. 1887. Chân Dung Tự Họa

Slide 15

Farmhouse in Provence, Arles. 1888 Nhà Nông Trại Ở Provence, Arles

Slide 16

Wheat Field with Cypresses. Saint-Rémy. June 1889 Đồng Lúa Mì với Cây Tùng Bách, Saint-Rémy

Slide 17

Terrace of the Cafè "La Guinguette". October 1886 Sân Hiên Của Quán Cà Phê “La Guinguette”

Slide 18

Portrait of Dr. Gachet Seated at a Table. Auvers-sur-Oise. June 1890 Chân Dung Bác Sĩ Gachet Ngồi ở Bàn

Slide 19

Park Conor with a Blooming Lawn. April 1890 Công Viên với Bãi Cỏ Có Hoa Đang Nở

Slide 20

The Good Samaritan (After Delacroix). Auvers-sur-Oise. May 1890 Người Làm Phúc (phỏng theo Họa Sĩ Delacroix) Peasant Woman with Straw Hat. Auvers-sur-Oise. June 1890. Thiếu Phụ Nhà Nông với Mũ Rơm

Slide 21

The Prison Courtyard. 1890 Sân Trong của Trại Giam

Slide 22

A Road in Auvers after the Rain. 1890 Một Con Đường Ở Auvers Sau Cơn Mưa

Slide 23

Girl in White. 1890 Thiếu Nữ Mặc Áo Trắng Still Life with Gloves and Pine Branch Tĩnh Vật Với Găng Tay và Cành Thông

Slide 24

Olive Orchard. Saint-Rémy. June 1889 Vườn Cây Ô-Liu ở Saint-Rémy

Slide 25

Wheat Field. May 1890. Cánh Đồng Lúa Mì

Slide 26

Roulin's Baby. 1888 Bé Con của Roulin

Slide 27

Vincent van Gogh. Self-portrait with a Pipe. December 1888 - May 1889 Vincent van Gogh Chân Dung Tự Họa với Ống Điếu

Slide 28

The Courtyard of the Hospital in Arles. April 1889 Sân Trong của Bệnh Viện Thành Phố Arles THE END 2

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: