Van Gogh (3)

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Vincent van Gogh (1853-1890) Sưu tầm và Slideshow: hs. VŨ THÁI HÒA Chuyển dịch Việt ngữ: PHAN ANH DŨNG 3

Slide 2

Haystack in Rainy Day. c.1890 Đụn Rơm Trong Ngày Mưa

Slide 3

Old Man in Sorrow. May 1890. Cụ Già Đang Buồn Rầu

Slide 4

A Road in Auvers after the Rain. Detail - 1890 . Mademoiselle Gachet at Piano. 1890. Cô Gachet bên Dương Cầm Một Con Đường Ở Auvers Sau Cơn Mưa - Chi Tiết

Slide 5

Cottages. May 1890 Những Mái Nhà Quê

Slide 6

Two Little Girls. June 1890 Hai Cô Gái Nhỏ

Slide 7

Cottages at Chaponval. Auvers-sur-Oise. July 1890. Những Mái Nhà Quê ở Chaponval

Slide 8

Road with Man Walking, Carriage, Cypress, Star and Crescent Moon. Auvers-sur-Oise. May 1890 Con Đường với Người Đi, Xe Ngựa, Cây Tùng Bách, Sao và Trăng Khuyết

Slide 9

Branches of Almond tree in Bloom. Saint-Rémy. February 1890 Cành của Cây Hạnh (almond) đang nở hoa, Saint-Rémy

Slide 10

Tree and Man (in front of the Asylum of Saint-Paul, St. Rémy). 1889 Cây và Người Đàn Ông ( trước Bệnh Viện Thần Kinh của Saint Paul, St. Rémy)

Slide 11

Reaper. - Gặt lúa

Slide 12

Vincent van Gogh. Self-Portrait. Saint-Rémy. September 1889 Chân Dung Tự Họa ở Saint-Rémy

Slide 13

The Starry Night. Saint-Rémy. June 1889 Đêm Đầy Sao ở Saint-Rémy

Slide 14

Two Cypresses. Saint-Rémy. June 1889 Hai Cây Tùng Bách

Slide 15

Portrait of Madam Trabuc. 1889 Chân Dung của Bà Trabuc . Portrait of Doctor Rey. 1889 Chân Dung của Bác Sĩ Rey

Slide 16

View of Arles. Orchard in Bloom with Poplars in the Forefront. April 1889. Quang Cảnh Thành Phố Arles. Vườn Cây Đang Nở Hoa với Cây Bạch Dương Phía Trước

Slide 17

Lullaby (Portrait of Madame Roulin). January 1889. Ru Con (Chân Dung của Bà Roulin) Vincent van Gogh. Self-Portrait with Bandaged Ear. January 1889 Chân Dung Tự Họa với Tai bị Băng

Slide 18

The Olive Orchard. 1889 Vườn Cây Trái ô-liu

Slide 19

Vincent's Chair with Pipe. December 1888 Ghế của Vincent và Ống Điếu Gauguin's Chair with Books and Candle. December 1888 Ghế của Gauguin với Sách và Đèn Cầy

Slide 20

Sower with Setting Sun (After Millet). June 1888. Người Gieo Hạt Với Mặt Trời Đang Lên (Phỏng theo Họa Sĩ Millet)

Slide 21

Vincent van Gogh. Vincent's House in Arles (The Yellow House). 1888. Nhà Của Vincent Ở Arles (Nhà Màu Vàng)

Slide 22

Café Terrace at Night. September 1888. Hiên Quán Cà Phê Buổi Tối

Slide 23

Fishing Boats on the Beach. June 1888 Thuyền Đánh Cá Trên Bãi Biển

Slide 24

Twelve Sunflowers in a Vase August 1888 Mười Hai Đóa Hoa Hướng Dương Trong Bình "La Mousmé", Seated in a Cane Chair. July 1888 Thiếu Nữ Ngồi Trong Ghế Mây

Slide 25

The Dance Hall at Arles. 1888 Phòng Khiêu Vũ Ở Arles

Slide 26

The Italian Woman. 1887 Thiếu Phụ Người Ý

Slide 27

High Hill. 1888 Đồi Cao

Slide 28

Agostina Segatori in the Café du Tambourin. February-March 1887. Bà Agostina Segatori Trong Quán Cà Phê Tambourin THE END

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: