ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

+359

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Σε όλες τις περιπτώσεις η λέξη «δύναμη» υπονοεί ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Π.χ.: ο άνθρωπος που έχει ψυχικές δυνάμεις μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που του έχουν τύχει.

Slide 13

Μόνιμη παραμόρφωση: όταν το σώμα δεν επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα και στις αρχικές του διαστάσεις, όταν σταματήσει η εφαρμογή της δύναμης. Προσωρινή παραμόρφωση: όταν το σώμα επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα και στις αρχικές του διαστάσεις, όταν σταματήσει η εφαρμογή της δύναμης.

Slide 27

Η υπερβολική ταχύτητα είναι αιτία πολλών αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Γι’ αυτό η πολιτεία καθορίζει όρια ταχύτητας ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου. Για να τηρούνται τα όρια, ελέγχει την ταχύτητα των αυτοκινήτων με ραντάρ ή με ειδικές κάμερες και οι παραβάτες πληρώνουν πρόστιμο.

Slide 1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΕ 2 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Τη λέξη «δύναμη» τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή με πολλές διαφορετικές σημασίες….

Slide 3

Η δύναμη του ανέμου ήταν καταστροφική. Για να ζυμώσω το ψωμί βάζω δύναμη. Χρειάζεται δύναμη για να σηκώσεις τον ντενεκέ. Ασκούμε δύναμη για να μετακινήσουμε ένα σώμα.

Slide 5

Η λέξη «δύναμη» στη Φυσική είναι κάτι διαφορετικό…

Slide 6

Η λέξη «δύναμη» στη Φυσική είναι κάτι διαφορετικό… Στη Φυσική λέμε ότι σε ένα σώμα ασκείται δύναμη, όταν αλλάζει η κινητική του κατάσταση ή παραμορφώνεται.

Slide 7

Τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα τις βλέπουμε;

Slide 8

Τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα τις βλέπουμε; Τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε, καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχουν από τα αποτελέσματά τους.

Slide 9

Θυμήσου! Ο άνθρωπος για να ασκήσει δύναμη σε ένα σώμα χρησιμοποιεί τους μύες του.

Slide 10

Όταν χρειάζεται περισσότερη δύναμη, χρησιμοποιεί τις μηχανές. Τι γίνεται όμως όταν δεν μπορεί να κάνει κάτι και χρειάζεται περισσότερη δύναμη;

Slide 11

Όταν ασκείται μια δύναμη σε ένα σώμα, μπορεί: να μεταβάλλει την κινητική του κατάσταση να το παραμορφώσει, δηλαδή να μεταβάλει το σχήμα ή τις διαστάσεις του

Slide 12

αύξηση της ταχύτητας ελάττωση της ταχύτητας αλλαγή κατεύθυνσης

Slide 13

μόνιμη παραμόρφωση προσωρινή παραμόρφωση

Slide 14

σελ. 164

Slide 15

σελ. 164 Ο συνδετήρας στραβώνει.

Slide 16

σελ. 165 Η τσάντα περιστρέφεται. Το λαστιχάκι τεντώνεται. Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, το λαστιχάκι παίρνει πάλι το αρχικό του σχήμα.

Slide 17

σελ. 165 Το κουτάκι τσαλακώνεται. Η γόμα λυγίζει. Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, η γόμα παίρνει πάλι το αρχικό της σχήμα.

Slide 18

σελ. 165 Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα. Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, το σφουγγάρι παίρνει πάλι το αρχικό του σχήμα.

Slide 19

σελ. 166 Το χαρτί σκίζεται. Γυρίζω γύρω από την κολόνα.

Slide 20

σελ. 166 Αναγκάζω το αυτοκινητάκι να σταματήσει. Αναγκάζω το αυτοκινητάκι ν’ αρχίσει να κινείται. Σηκώνω την κασετίνα.

Slide 21

σελ. 167 Αλλαγή κινητικής κατάστασης Παραμόρφωση Αύξηση ταχύτητας Το αυτοκινητάκι αρχίζει να κι-νείται. Σηκώνω την κασετίνα. Μόνιμη παραμόρφωση Ο συνδετήρας στραβώνει. Το κουτάκι τσαλακώνεται. Το χαρτί σκίζεται.

Slide 22

σελ. 167 Προσωρινή παραμόρφωση Μείωση ταχύτητας Το αυτοκινητάκι σταματά. Το λαστιχάκι τεντώνεται. Η γόμα λυγίζει. Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα. Αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης Η τσάντα περιστρέφεται. Γυρίζω γύρω από την κολόνα.

Slide 23

σελ. 168 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει την αύξηση ή τη μείωση της ταχύτητας ενός σώματος, την αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησής του ή τη μόνιμη ή προσωρινή παραμόρφωσή του.

Slide 24

σελ. 168 Αλλαγή της ταχύτητας: 1, 4, 6 Προσωρινή παραμόρφωση: 2, 3, 5 αλλαγή ταχύτητας προσωρινή παραμόρφωση προσωρινή παραμόρφωση αλλαγή ταχύτητας προσωρινή παραμόρφωση αλλαγή ταχύτητας

Slide 25

σελ. 168 Ανοίγω την πόρτα  αλλαγή κατεύθυνσης. Ζυμώνω ψωμί  μόνιμη παραμόρφωση. Σπρώχνω το πατίνι  αύξηση ταχύτητας.

Slide 27

Μπορείς να βρεις το αποτέλεσμα της δύναμης σε κάθε περίπτωση; αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης αύξηση ταχύτητας αύξηση ταχύτητας προσωρινή παραμόρφωση προσωρινή παραμόρφωση

Slide 28

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΜΗΧΑΝΚΗ ΦΕ2: ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

URL: