Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στη λογοτεχνία

+29

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στα πλαίσια του Νέου σχολείου, που εφαρμόζεται πιλοτικά, έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά

Slide 13

αναγνωρίζει την ιστορικότητα των διαφόρων πολιτισμικών παραδόσεων, καθώς και τη σημασία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη συγκρότησή τους και   στοχεύει στην καλλιέργεια ενός υποκειμένου το οποίο, «θα είναι πρωτίστως σε θέση να κατανοεί πώς λειτουργούν οι γλώσσες στα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικοπολιτισμικά και ιδεολογικά τους συμφραζόμενα και αντίστοιχα να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών νοηματοδότησης των λογοτεχνικών κειμένων»

Slide 1

Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στη λογοτεχνία Δημιουργία παρουσίασης: Άννα Μπουκουβάλα, δρ φιλοσοφίας Φιλόλογος του Πρότυπου Πειραματικού Γ/σιου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Φιλολογική διημερίδα 2-3 Μαῒου 2014 «Τα φιλολογικά μαθήματα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια στη Δ/θμια Εκπ/ση»

Slide 2

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ένταξη των ΤΠΕ

Slide 4

πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών απεξάρτηση από το ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων από την ιστορική παρουσίαση της λογοτεχνίας χρήση ποικιλίας κειμένων

Slide 5

πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών διαφοροποίηση του κριτηρίου επιλογής των λογοτεχνικών κειμένων

Slide 6

πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών αναπροσανατολισμός της στοχοθεσίας

Slide 7

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό»

Slide 8

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» σχέση λογοτεχνίας και ανθρώπινης εμπειρίας κατανόηση του κόσμου και του εαυτού αφετηρία το παρόν – ιστορικότητα του αναγνώστη

Slide 9

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν μεταφορά του ενδιαφέροντος από το κείμενο στον αναγνώστη στον έφηβο αναγνώστη από μαθητής αναγνώστης

Slide 10

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν φιλαναγνωσία

Slide 11

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν δημιουργία κοινότητας αναγνωστών

Slide 12

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν ταυτότητα και ετερότητα πολυπολιτισμικότητα

Slide 13

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν ιστορικότητα της λογοτεχνίας ως πολιτισμικό προϊόν-διαδικασίες νοηματοδότησης

Slide 14

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν ποικιλία αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Slide 15

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν Πολλαπλοί γραμματισμοί Πολυγραμματισμοί: Η ικανότητα κατασκευής νοήματος σε διάφορα πολιτισμικά, κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα, καθώς και η ικανότητα χρήσης όχι μόνο αλφαβητικών αλλά και πολυτροπικών αναπαραστάσεων

Slide 16

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν οπτικός και ακουστικός γραμματισμός

Slide 17

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν γραμματισμός των μέσων επικοινωνίας

Slide 18

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν ψηφιακός γραμματισμός

Slide 19

η λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν κριτικός γραμματισμός

Slide 20

Σκοποί ως προς την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων σχετικότητα και πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων διερεύνηση της ιστορικότητας των αξιών και ιδεών κριτική αντιμετώπιση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων καθώς και του αξιακού συστήματος συνάρτηση των λογοτεχνικών ειδών με τους σκοπούς που υπηρετούν και τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής τους

Slide 21

Ανάγνωση και διαπροσωπικέςσχέσεις θεμέλιος λίθος του μαθήματος της λογοτεχνίας: η ανάγνωση και ο μαθητής-αναγνώστης επιθυμία για ανάγνωση και ανθρώπινες σχέσεις των μαθητών/τριών με τον εκπαιδευτικό μεταξύ τους με την οικογένεια

Slide 22

Μεθοδολογική προσέγγιση Ομαδοσυνεργατική μέθοδος project

Slide 23

Οργάνωση της ύλης μονάδα η διδακτική ενότητα ολοκληρωμένη αναγνωστική και μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται σε μια αρχική ιδέα ένα θέμα ένα λογοτεχνικό είδος πραγματοποιείται μέσα από ένα σύνολο ομοειδών ή ομόθεμων κειμένων διάρκεια : δύο με τρεις μήνες

Slide 24

Οργάνωση της ύλης για κάθε τάξη προτείνονται τρεις διδακτικές ενότητες η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη ως project διδασκαλία σε ομάδες

Slide 25

Διδασκαλία ενότητας τρεις φάσεις

Slide 26

Διδακτικές ενότητες ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α τάξη

Slide 27

Διδακτικές ενότητες ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β τάξη

Slide 28

Διδακτικές ενότητες ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ τάξη

Slide 29

Διδακτικές ενότητες ΛΥΚΕΙΟ Α τάξη

Slide 30

Φάση α΄

Slide 31

Φάση β΄

Slide 32

Φάση γ΄

Slide 33

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επιλέγει τα κείμενα προγραμματίζει και οργανώνει καθοδηγεί, συμβουλεύει, εμψυχώνει συντονίζει τη συζήτηση, διευκολύνει τη συνεργασία υποστηρίζει τη δημιουργία αναγνωστικής κοινότητας συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης

Slide 34

Η ένταξη των ΤΠΕ

Slide 35

Η ένταξη των ΤΠΕ πολλαπλασιάζουν τους μαθησιακούς πόρους ψηφιακή επικοινωνία νέοι τύποι κειμένων

Slide 36

Η ένταξη των ΤΠΕ νέες πρακτικές παραγωγής λογοτεχνικών κειμένων υπερλογοτεχνία (hyperlitterature) πολυτροπικά λογοτεχνικά κείμενα ψηφιακή συμπαραγωγή κειμένου-συνοικοδόμηση του νοήματος ψηφιακή δημιουργική γραφή

Slide 37

Η ένταξη των ΤΠΕ νέες πρακτικές διάδοσης του λογοτεχνικού κειμένου σύγχρονη ασύγχρονη επικοινωνία κοινωνικά δίκτυα διαδικτυακά λογισμικά ψηφιακής παραγωγής βιβλίων e-books wikis blogs

Slide 38

Η ένταξη των ΤΠΕ Νέες πρακτικές πρόσληψης της λογοτεχνίας ψηφιακή ανάγνωση ψηφιακή περιήγηση σε υπερμεσικά κείμενα

Slide 39

Διαδικτυακοί τόποι Για την αναζήτηση υλικού http://dschool.edu.gr/ Ψηφιακό σχολείο www.komvos.edu.gr/Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-language.gr/ Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.snhell.gr Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού.

Slide 40

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 41

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 42

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 43

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 44

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 45

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 46

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 47

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 48

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 49

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 50

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 51

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 52

Χρήσιμο λογισμικό

Slide 53

Παιδαγωγικές κατευθύνσεις

Slide 54

Παιδαγωγικές κατευθύνσεις Πολλαπλοί γραμματισμοί Π ο λ α π λ λ ή ν ο μ ο η ν η ύ σ

Slide 55

Συναίσθημα και μάθηση Το γνωστικό και το συναισθηματικό κομάτι συν-κατασκευάζουν την εμπειρία Ρύθμιση των ενδοπροσωπικών και των διαπροσωπικών σχέσεων

Slide 56

Συναισθηματική νοημοσύνη πολλαπλή νοημοσύνη «η συναισθηματική νοημοσύνη παρατηρείται όταν ένα άτομο επιδεικνύει τις ικανότητες που συνιστούν αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση και κοινωνικές δεξιότητες στις σωστές στιγμές και τρόπους να είναι αποτελεσματικό στην κατάσταση με επαρκή συχνότητα» Boyatzis, R. E., Goleman, D., and Rhee, K. (2000), σ. 344

Slide 57

Ενσυναίσθηση Από τη θέση του άλλου ή στη θέση του άλλου Κοιτάζοντας τον κόσμο από διαφορετικές σκοπιές αφηγηματικές τεχνικές – οπτική της αφήγησης δημιουργική γραφή με εναλλαγή οπτικής γωνίας δραματοποίηση ή δραματική επεξεργασία κινηματογραφική απόδοση (video ή storyborad)

Slide 58

Χρησιμοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος «Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education) είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Μπορεί να διδαχθεί είτε ως ανεξάρτητο μάθημα τέχνης είτε παράλληλα να αξιοποιηθεί ως μέσο για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών» Αυδή, Α. , Χατζηγεωργίου, Μ. (2007), σελ. 19

Slide 59

Χρησιμοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από μια ενεργητική διαδικασία τα ίδια δομούν τη γνώση αποκτούν εσωτερικό κίνητρο

Slide 60

Χρησιμοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος Αναλύουμε τα πρόσωπα του έργου που μελετούμε χρησιμοποιώντας τις τεχνικές: Δράμα στο χαρτί: Με τη χρήση των νοητικών χαρτών φτιάχνουμε μια φιγούρα του ήρωα και καταγράφουμε πληροφορίες σχετικές με αυτόν (στοιχεία ταυτότητας) τα συναισθήματα του ήρωα σε συγκεκριμένες σκηνές που προωθούν τη δράση (ηθογράφηση) τα συναισθήματα και τις σχέσεις του ήρωα με δευτερεύοντες χαρακτήρες του έργου Χάρτης της ιστορίας : περιβάλλον, γεγονότα, επεισόδια Λογισμικά CmapTools, VUE, Ιnspiration, Google Earth

Slide 62

Χρησιμοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος Διάδρομος της συνείδησης: Οι συμμετέχοντες στέκονται σε δύο γραμμές η μια γραμμή απέναντι στην άλλη και σχηματίζουν ένα διάδρομο με το σώμα τους. Ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες περνάνε με τη σειρά από το διάδρομο υποδυόμενοι ένα ρόλο που έχει κάποιο δίλημμα. Τα άτομα που σχηματίζουν το διάδρομο, σε ρόλο ή εκτός ρόλου, του δίνουν συμβουλές για το ποια απόφαση να πάρει. Οι συμβουλές πρέπει να είναι αντικρουόμενες. Έτσι αφού ο ρόλος περάσει από το διάδρομο καταλήγει σε μια απόφαση

Slide 63

Χρησιμοποιώντας τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος Ανακριτική καρέκλα: Επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις σε ένα παιδί σε ρόλο ή στον εκπαιδευτικό σε ρόλο- που κάθεται στην ανακριτική καρέκλα. Στην αρχή αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μαζέψουν τα παιδιά διάφορες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια ή στο τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερωτηθούν οι χαρακτήρες σχετικά με τα κίνητρά, συναισθήματα και τις αποφάσεις τους Προσωπικά αντικείμενα του ρόλου

Slide 64

Αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση ατομική ομαδική

Slide 65

Αυτοαξιολόγηση του έργου της ομάδας ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων η αξιολόγηση συνδέεται με την ανάπτυξη ηθικής κρίσης εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας κίνητρα και αιτιακές αποδόσεις διάκριση ατομικής και ομαδικής επίδοσης

Slide 66

Κίνητρα και αιτιακές αποδόσεις Προαγωγή εσωτερικών κινήτρων που στηρίζουν την ώριμη κοινωνική και συναισθηματική συμπεριφορά Άτομα με εσωτερικά κίνητρα μπορούν να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους να νοηματοδοτούν τις σχολικές δραστηριότητες διαβάζω το λογοτεχνικό έργο γιατί το βρίσκω ενδιαφέρον

Slide 67

Αιτιακές αποδόσεις (attributions) Αιτιακή απόδοση : ο τρόπος με τον οποίο το κάθε άτομο ερμηνεύει τα φαινόμενα που παρατηρεί αποδίδοντάς τα σε συγκεκριμένα αίτια

Slide 68

Αιτιακές αποδόσιες

Slide 69

Αιτιακές αποδόσεις και συνασθήματα υπερηφάνεια αυτοεκτίμηση ενοχή ντροπή ευθύνη

Slide 70

Αιτιακές αποδόσεις της αποτυχίας και πράξη

Slide 71

Αιτιακές αποδόσεις και διαπροσωπικές σχέσεις Αιτιακές αποδόσεις των μελών μιας ομάδας σχετικά με την απόδοσή της διαφέρουν από το ένα μέλος στο άλλο διαφέρουν από τις αιτιακές αποδόσεις του εκπαιδευτικού για το ίδιο θέμα εάν κάποιο μέλος της ομάδας θεωρήσει εξωτερική ως προς το ίδιο την αιτία της αποτυχίας, μπορεί να οδηγηθεί σε αντικοινωνικές συμπεριφορές

Slide 72

Μετασχηματιστική μάθηση Κατά την αναπτυξιακή πορεία από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την ενηλικίωση αφομοιώνονται πρότυπα συμπεριφοράς υιοθετούνται αξίες, πεποιθήσεις και πρακτικές Η διαδικασία αυτή συντελείται σταδιακά, βιωματικά κυρίως και δίχως τη διαμεσολάβηση κριτικής σκέψης Το προσωπικό σύστημα αξιών, ιδεών και στάσεων αποτελεί ένα νοητικό σύνολο (Taylor, 1998) που συγκροτείται από τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σε αλληλεπίδραση με τον εσωτερικό ψυχισμό του κάθε ατόμου.

Slide 73

Νοητικά σύνολα διαμορφώνουν την νοητική εικόνα που έχουμε για τον κόσμο δίνουν ένα προσωπικό νόημα στην πραγματικότητα μπορεί να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα αποδέχονται ή απορρίπτουν τα εμπειρικά δεδομένα, με κριτήριο το κατά πόσον αυτά μπορεί να ενσωματωθούν στο δεδομένο νοητικό σύνολο Η ομαλή εναρμόνισή μας με την πραγματικότητα απαιτεί την ανάπτυξη της ικανότητας να εξετάζουμε κριτικά το νοητικό σύνολο των αξιών και πεποιθήσεών μας

Slide 74

Κριτικός στοχασμός κριτικός στοχασμός: συνειδητή επανεκτίμηση της πρότερης μάθησης με σκοπό να εδραιώσουμε εκ νέου την εγκυρότητά της (Mezirow) Κριτικός στοχασμός των παραδοχών των άλλων Κριτικός αυτο-στοχασμός των δικών μας παραδοχών (ατομικών και πολιτισμικών) Πώς έμαθα ό,τι ξέρω; Γιατί έχω αυτές τις πεποιθήσεις;

Slide 75

Κριτικός στοχασμός Ο κριτικός στοχασμός συνιστά θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης σε κάθε στάδιό της (Brookfield, 2007)

Slide 76

Κριτικός στοχασμός εργαλειακή μάθηση επικοινωνιακή μάθηση στην επικοινωνιακή μάθηση αντί για την αναζήτηση της αλήθειας το υποκείμενο προσπαθεί να εδραιώσει την εγκυρότητα των πεποιθήσεών του

Slide 77

Μετασχηματίζουσα μάθηση αποπροσανατολιστικό δίλημμα αυτοεξέταση των συναισθημάτων κριτική αξιολόγηση των παραδοχών αναγνώριση της πηγής της δυσαρέσκειας διερεύνηση επιλογών για νέους ρόλους σχεδιασμός προγράμματος δράσης απόκτηση εφοδίων για την υλοποίηση του σχεδίου δοκιμή νέων ρόλων οικοδόμηση αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις νέες συνθήκες

Slide 78

Δραματοποίηση Στο ασανσέρ με τον/την .... Υπουργό Παιδείας Σε ένα σεμινάριο για την καινοτομία μας είχαν βάλει αυτήν την άσκηση: να προσπαθήσουμε να συμπυκνώσουμε τρεις προτάσεις μας προς τον υπουργό για την  άμεση βελτίωση της παιδείας μας (το λεγόμενο elevator pitch) Προετοιμάστηκα πολλές φορές για αυτό το ενδεχόμενο Και μία μέρα μου έτυχε… γιατί κάθε μέρα έπαιρνα το ίδιο ασανσέρ που πήγαινε στο συγκεκριμένο όροφο στη Μητροπόλεως. Βλέπω μία αναστάτωση με τους άνδρες της ασφάλειας να τρέχουν δεξιά-αριστερά, και οι οποίοι ευγενικά μεν αλλά με τρόπο που δεν σήκωνε αντίρρηση με έβγαλαν από το ασανσέρ για να ανέβει μόνη της η (τότε) υπουργός. Συμπέρασμα: η άσκηση πήγε στράφι… γιατί στην Ελλάδα, απλά δεν μπαίνουμε στο ίδιο ασανσέρ με τους Υπουργούς …

URL: