Μετρώ το χρόνο

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μετρώ το χρόνο Γ.Φ.

Slide 2

Το σπίτι του χρόνου (μικρές μονάδες) X 60 X 60 X 3.600 : 60 : 60 : 3.600

Slide 3

Το σπίτι του χρόνου (πολλαπλάσια) X 12 : 12 Χ 4 : 4 Χ 7 : 7 Χ 30 : 30 Χ 24 : 24

Slide 4

Το σπίτι του χρόνου (μεγάλα χρονικά διαστήματα) X 10 X 100 X 1.000 : 1.000 : 10 : 100

Slide 5

Μονάδα μέτρησης του χρόνου είναι η ώρα. Η ώρα υποδιαιρείται σε 60 λεπτά. Το λεπτό υποδιαιρείται σε 60 δευτερόλεπτα. Η ώρα έχει 60 * 60 = 3.600 δευτερόλεπτα. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του χρόνου και οι υποδιαιρέσεις της;

Slide 6

Πολλαπλάσιες μονάδες τις ώρας είναι: η ημέρα (24 ώρες) η εβδομάδα (7 ημέρες) ο μήνας (30 ημέρες) το έτος (12 μήνες) Ποιες είναι οι πολλαπλάσιες μονάδες της ώρας;

Slide 7

Χρησιμοποιούμε: τον αιώνα (100 έτη) τη χιλιετία (1.000 έτη) Με ποιες μονάδες μετράμε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα;

Slide 8

Στο δωδεκάωρο τρόπο γράφεται απαραίτητα και η ένδειξη π.μ. (πριν το μεσημέρι) ή μ.μ. (μετά το μεσημέρι). Αν δεν υπάρχει αυτή η ένδειξη, τότε ο τρόπος είναι εικοσιτετράωρος. Όταν κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε ώρες, πρέπει να τις εκφράζουμε με 24ωρο τρόπο. Π.χ. 7:25 μ.μ. = 7:25 + 12:00 = 19:25 Πώς ξεχωρίζουμε το δωδεκάωρο από τον εικοσιτετράωρο τρόπο γραφής του χρόνου;

Slide 9

Η ένδειξη π.μ. μπαίνει από τις 12 τα μεσάνυχτα ως τις 12 το μεσημέρι. Η ένδειξη μ.μ. μπαίνει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σε ποιες ώρες μπαίνει η ένδειξη π.μ. και σε ποιες μ.μ.;

Slide 10

Όχι. Η ώρα δε γράφεται με μορφή δεκαδικού αριθμού. Τα 15 λεπτά είναι 15/60 της ώρας (15 λεπτά από τα 60) και αντιστοιχούν στο ισοδύναμο κλάσμα 25/100 ή στο δεκαδικό 0,25. Άρα 1ώρα 15λ = 1,25 ώρες. Εάν αντί να γράψουμε 1 ώρα 15 λ. , γράψουμε 1,15 ώρες, είναι σωστό;

Slide 11

Η αναγραφή της ώρας με δεκαδική μορφή οδηγεί σε σοβαρά λάθη. Οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι συμμιγείς αριθμοί. Π.χ. 9 παρά 10 = 8 ώρες 50 λεπτά 25 Μαρτίου1821 = 1821 έτη 3 μήνες 25 ημέρες ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Γιάννης Φερεντίνος

URL: