Παραδείγματα-γραμματικής-αναγνώρισης

+32

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ώρα για γραμματική αναγνώριση! ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ( 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Slide 2

τους φόβους: Ουσιαστικό, Τα ουσιαστικά έχουν γένη: Αρσενικό , θηλυκό ή ουδέτερο ; γένους αρσενικού , Τα ουσιαστικά έχουν επίσης αριθμούς: Ενικός ή πληθυντικός ; αριθμού πληθυντικού , Έχουν επίσης πτώσεις: Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική πτώσης αιτιατικής , του ουσιαστικού ο φόβος

Slide 3

οι όμορφες: Επίθετο, Τα επίθετα έχουν γένη: Αρσενικό , θηλυκό ή ουδέτερο ; γένους θηλυκού , Τα επίθετα έχουν επίσης αριθμούς: Ενικός ή πληθυντικός ; αριθμού πληθυντικού , Έχουν επίσης πτώσεις: Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική πτώσης ονομαστικής , του επιθέτου ο όμορφος , η όμορφη , το όμορφο

Slide 4

να διαβάζουν: ρήμα, Τα ρήματα έχουν δύο φωνές: Ενεργητική ή Παθητική ; ενεργητικής φωνής , Τα ρήματα έχουν επίσης δύο συζυγίες: α΄ ( σε –ω ) ή β΄ (σε –ώ ) ; α΄ συζυγίας , Έχουν επίσης εγκλίσεις: Οριστική ( έχουν και οι 8 χρόνοι ) Υποτακτική (έχει μόνο ο Ενεστώτας , ο Αόριστος και ο Παρακείμενος) Προστακτική (έχει μόνο ο Ενεστώτας και ο Αόριστος ) έγκλισης υποτακτικής ( έχει μπροστά το να ), χρόνου Ενεστώτα Τα ρήματα έχουν 8 χρόνους: Ενεστώτας , Παρατατικός, Αόριστος, Μέλλοντας Εξακολουθητικός, Μέλλοντας Συνοπτικός, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλοντας Έχουν και τρία πρόσωπα: Α΄ (ενικού - εγώ ) και Α΄ ( πληθυντικού - εμείς ) Β΄ ( ενικού - εσύ ) και Β΄ ( πληθυντικού - εσείς ) Γ ( ενικού – αυτός, αυτή , αυτό ) Γ΄ ( πληθυντικού – αυτοί , αυτές , αυτά ) γ΄ πληθυντικού του ρήματος διαβάζω

URL:
More by this User
Most Viewed