Όγκος κυλίνδρου

+6

No comments posted yet

Comments

tanas (2 years ago)

Όγκος κυλίνδρου

Slide 1

Όγκος κυλίνδρου Γ.Φ.

Slide 2

Όγκος κυλίνδρου Για να υπολογίσουμε τον όγκο ενός κυλίνδρου, υπολογίζουμε το εμβαδό της κυκλικής βάσης του και πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το ύψος του κυλίνδρου. Ο κυλίνδρου = π * α² * υ = 3,14 * α * α * υ Εμβαδό κυκλικής βάσης: π * α²

Slide 3

Παράδειγμα Ένα βαρέλι έχει διάμετρο βάσης 80 εκ. και ύψος 1,2 μ. Να βρεθεί ο όγκος του βαρελιού. Η ακτίνα βάσης είναι 80 : 2 = 40 εκ. Το ύψος είναι 120 εκ. Ο κυλίνδρου = π * α² * υ = 3,14 * α * α * υ = 3,14 * 40 * 40 * 120 = 602.880 κ.εκ. ≈ 603 λίτρα Γιάννης Φερεντίνος

URL: