Αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά

Slide 2

Αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά Για να βρω την άγνωστη τιμή σε προβλήματα ανάλογων ποσών με αναγωγή στη μονάδα, ακολουθώ τρία βήματα: 1ο βήμα : Στην πρώτη πρόταση γράφω πάντα αυτό που γνωρίζω π.χ. Τα 10 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 60 Ευρώ. 2ο βήμα : Στη δεύτερη πρόταση βρίσκω την τιμή της μιας μονάδας (με διαίρεση) π.χ. Το 1 μέτρο ύφασμα κοστίζει 60 : 10 = 6 Ευρώ. 3ο βήμα : Στη τρίτη πρόταση βρίσκω την άγνωστη τιμή (με πολλαπλασιασμό) π.χ. Τα 4 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 4 x 6 = 24 Ευρώ.

Slide 3

Πρόβλημα Ο πατέρας αγόρασε 6 σοκολάτες γάλακτος 7,5 Ευρώ. Αν αγόραζε 4 σοκολάτες αντί για 6, πόσα χρήματα θα πλήρωνε; 1ο βήμα : Στην πρώτη πρόταση γράφω πάντα αυτό που γνωρίζω. 2ο βήμα : Στη δεύτερη πρόταση βρίσκω την τιμή της μιας μονάδας (με διαίρεση). 3ο βήμα : Στη τρίτη πρόταση βρίσκω την άγνωστη τιμή (με πολλαπλασιασμό). Λύση Οι 6 σοκολάτες κοστίζουν 7,5 Ευρώ Απάντηση : Ο πατέρας για τις 4 σοκολάτες θα πλήρωνε 5 Ευρώ. Η 1 σοκολάτα κοστίζει 7,5 : 6 = 1,25 Ευρώ Οι 4 σοκολάτες κοστίζουν 4 x 1,25 = 5 Ευρώ

Slide 4

Αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά http://blogs.sch.gr/nipapadim/

Summary: Αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά

Tags: αναγωγή στη μονάδα στα ανάλογα ποσά

URL: