Редактиране на текст

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ ЙО /ЬО УПРАЖНЕНИЯ Илиана Т. Илиева – Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона

Slide 2

Редактирайте текста: 1 Трите шапки Живеели три момчета на една улица. Трите момчета обичали да ритат своите шапки след очилище. Този път трите момчета решили да хвърлят своите шапки към небето. Политнали нагоре. задал се силен вятар. Уловил шапките. Нахлупил едната шапка. Другите две решил да занесе на синовете си. И полетял старите шапки.

Slide 3

2 Поправете грешките в пословиците и ги напишете правилно. Дубрината с дубро се заплашта. Ръботните раце са златни. Бързата работа – срам за маистора. Гулям залак лапни – гуляма дума неказвай.

Slide 4

3 йо или ьо Йо нка мин ьо р монт ьо р ма йо р Йо тов Кръст ьо фриз ьо р Тарл ьо

Slide 5

йо или ьо Кон ьо вица Йо вка акт ьо р контрол ьо р шоф ьо р Йо сиф Ван ьо Пет ьо

Slide 6

4 Подредете думите в изречения. шивач чудесен е че казват есента с какви дърветата обличат одежди

Slide 7

5 Попълнете с подходящи думи изреченията, за да се получат три въпросителни, три подбудителни и три възклицателни изречения. Ще дойдеш ....... на рождения ми ден? ...................... луната свети нощем? ........... ...... третото агрегатно състояние на водата? ................ да отидем на излет в планината! Услужи ми, ........... ..... с химикалка. Изгаси, ..... .................., лампата! ...................... прекрасен залез! Прочетох книгата, .............! Започва дългоочакваната пролетна ваканция, .......!

Slide 8

Справихте се отлично! Браво! Използвана литература: Брайкова, Кр. и др. Езикови задачи за 4. клас. С., Просвета, 2011 Борисова, Т. и др. Правописни тестови задачи по български език за 3. клас. С. Булвест 2000, 2009

URL: