Τα είδη χαρτών

+124

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης Τα είδη χαρτών

Slide 2

Τα είδη χαρτών Θεματικοί Γενικοί

Slide 3

Τα είδη χαρτών Θεματικοί Γενικοί

Slide 4

Οι χάρτες που απεικονίζουν την Ελλάδα, μας δίνουν διάφορες πληροφορίες για τη χώρα μας. Υπάρχουν χάρτες που είναι βασικοί για κάθε τόπο, αφού μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και για τα έργα των ανθρώπων πάνω σε αυτό. Οι χάρτες αυτοί ονομάζονται γενικοί. Γενικοί Κλικ εδώ... Γενικοί πολιτικός γεωμορφολογικός

Slide 5

Oι χάρτες αυτοί απεικονίζουν την Ελλάδα, αλλά ο καθένας μάς δίνει διαφορετικές πληροφορίες για τη χώρα μας. Yπάρχουν χάρτες που είναι βασικοί για κάθε τόπο, αφού μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και για τα έργα των ανθρώπων πάνω σε αυτό. Οι χάρτες αυτοί ονομάζονται γενικοί. Γενικοί Κλικ εδώ... Γενικοί πολιτικός γεωμορφολογικός

Slide 6

πολιτικός

Slide 7

γεωμορφολογικός

Slide 8

Υπάρχουν επίσης και χάρτες που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα, που μπορεί να ενδιαφέρει μόνο ορισμένους ανθρώπους. Οι χάρτες που μας δίνουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο μόνο θέμα π.χ. κλίμα, παραγωγή προϊόντων κ.ά., ονομάζονται θεματικοί. Θεματικοί Κλικ εδώ... Θεματικοί τουριστικός οδικός κλιματολογικός ιστορικός

Slide 9

Υπάρχουν επίσης και χάρτες που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα, που μπορεί να ενδιαφέρει μόνο ορισμένους ανθρώπους. Οι χάρτες που μας δίνουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο μόνο θέμα π.χ. κλίμα, παραγωγή προϊόντων κ.ά., ονομάζονται θεματικοί. Θεματικοί Κλικ εδώ... Θεματικοί τουριστικός οδικός κλιματολογικός ιστορικός

Slide 10

ιστορικός

Slide 11

τουριστικός

Slide 12

οδικός

Slide 13

Χάρτης της Ελλάδας με τα ύψη βροχής σε χιλιοστόμετρα κλιματολογικός

Slide 14

Είδη χαρτών Θεματικοί Γενικοί

Slide 15

©Σουδίας Γιάννης Είδη χαρτών

URL: