Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

+118

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Slide 2

Υπόμνημα Τίτλος Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Slide 3

Υπόμνημα Τίτλος Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Slide 4

Για να ζητήσετε από τη Διεύθυνση του σχολείου τους χάρτες που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να ξέρετε τον τίτλο του κάθε χάρτη. Ο τίτλος είναι μια χαρακτηριστική φράση, η οποία δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη και επομένως αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. Τίτλος Κλικ εδώ...

Slide 5

Για να ζητήσετε από τη Διεύθυνση του σχολείου τους χάρτες που θα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να ξέρετε τον τίτλο του κάθε χάρτη. Ο τίτλος είναι μια χαρακτηριστική φράση, η οποία δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη και επομένως αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. Τίτλος Κλικ εδώ...

Slide 6

Τίτλος Κλικ εδώ...

Slide 7

Τίτλος χάρτη

Slide 8

Τίτλος χάρτη

Slide 9

Ο χάρτης είναι ένα «εργαλείο» που μας δίνει πληροφορίες για έναν τόπο. Για να απεικονίζουμε ευκολότερα αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις σύμβολα και χρώματα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης. Τα σύμβολα και τα χρώματα αυτά σχηματίζουν ένα «χαρτογραφικό αλφάβητο», με το οποίο μπορούμε να «διαβάζουμε» τους χάρτες σε όποια γλώσσα κι αν είναι γραμμένοι και αποτελούν το υπόμνημα του χάρτη. Υπόμνημα Κλικ εδώ...

Slide 10

Ο χάρτης είναι ένα «εργαλείο» που μας δίνει πληροφορίες για έναν τόπο. Για να απεικονίζουμε ευκολότερα αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις σύμβολα και χρώματα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης. Τα σύμβολα και τα χρώματα αυτά σχηματίζουν ένα «χαρτογραφικό αλφάβητο», με το οποίο μπορούμε να «διαβάζουμε» τους χάρτες σε όποια γλώσσα κι αν είναι γραμμένοι και αποτελούν το υπόμνημα του χάρτη. Υπόμνημα Κλικ εδώ...

Slide 11

Υπόμνημα αεροδρόμιο αρχαιολογικός χώρος κάστρο παραλία λιμάνι χιονοδρομικό κέντρο Κλικ εδώ...

Slide 12

Υπόμνημα αεροδρόμιο αρχαιολογικός χώρος κάστρο παραλία λιμάνι χιονοδρομικό κέντρο Κλικ εδώ...

Slide 14

©Σουδίας Γιάννης Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Slide 15

Υπόμνημα Τίτλος Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

URL: