Εισαγωγή στις Αρχές Μηχανολογίας

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης εισαγωγή

Slide 2

Μηχανολογία - ορισμός Μηχανολογία είναι ο επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος που έχει αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών της φυσικής για τον σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων κίνησης, συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς ισχύος καθώς και συστημάτων που λειτουργούν σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. [Βικιπαίδεια] Μηχανολογία (mechanical engineering): ο κλάδος της μηχανικής που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των μηχανημάτων [Vocabulary.com] Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 3

Μηχάνημα (machine): κάθε μηχανική ή ηλεκτρική συσκευή που μεταδίδει ή τροποποιεί ενέργεια για να εκτελέσει ή να βοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπου [Vocabulary.com] Μηχάνημα - Μηχανή Μηχανή κατά τη μηχανολογία, ονομάζεται οποιοδήποτε σύνολο μηχανικών μερών ή μηχανισμών που είναι σε θέση να μετατρέψουν την παρεχόμενη ενέργεια σε ίδιας ή άλλης μορφής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου (π.χ. να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία, να τη χορηγήσει σε άλλες μηχανές, να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής). [Βικιπαίδεια] Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 4

Στις σύνθετες ανήκαν οι υδραυλικές μηχανές, οι βιομηχανικές (μύλοι άλεσης και σύνθλιψης), οι ανυψωτικές, οι πολεμικές και οι μηχανές θεάτρου. οι Μηχανές στην αρχαιότητα Οι αρχαίοι Έλληνες διέκριναν δύο είδη μηχανών: τις απλές και τις σύνθετες Στις απλές ανήκαν οι μοχλοί, η σφήνα, ο κοχλίας, το πολύσπαστο, κ.ά. Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 5

Κινητήρια μηχανή ονομάζεται κάθε μηχανή που παράγει κινητήριο ωφέλιμο μηχανικό έργο Η διάταξη της σύγχρονης γενικά μηχανής είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται τελικά η περιστροφή του κινητήριου άξονα της μηχανής, από τον οποίο παραλαμβάνεται το κινητήριο ή ωφέλιμο έργο Όλες οι κινητήριες μηχανές παραλαμβάνουν κατά κανόνα ενέργεια κάποιας μορφής π.χ. θερμική, ηλεκτρική ή υδραυλική κλπ. και μετατρέπουν ένα μέρος της σε μηχανική ενέργεια ή κινητήριο έργο κινητήρια μηχανή Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 6

Θερμικές μηχανές : ονομάζονται οι μηχανές, οι οποίες μετατρέπουν την θερμότητα που παράγεται από την χημική ενέργεια της καύσης σε μηχανικό έργο οι κινητήριες μηχανές, ανάλογα με τη μορφή της ενέργειας που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε: Οι θερμικές μηχανές, ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης της καύσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 1. στις μηχανές εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ.) 2. στις μηχανές εξωτερικής καύσεως ή ατμομηχανές Θερμικές μηχανές Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 7

Υδραυλικές μηχανές: Οι υδραυλικές μηχανές μετατρέπουν την κινητική ενέργεια ενός υγρού που βρίσκεται σε κίνηση (κυρίως του νερού) σε μηχανικό έργο και αντίστροφα υδραυλικές μηχανές Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 8

Ηλεκτρικές μηχανές: μετατρέπουν την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική (γεννήτριες) ή αντίστροφα (κινητήρες) ή μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ηλεκτρική διαφορετικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικές μηχανές Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 9

Κατάταξη θερμικών μηχανών Θερμικές Μηχανές Μηχανές Εξωτερικής Καύσης (Ατμομηχανές) παλινδρομικές ατμοστρόβιλοι Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) παλινδρομικές βενζινομηχανές - αεριομηχανές πετρελαιομηχανές (DIESEL) περιστροφικές αεριοστρόβιλοι Wankel Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Πνευματικός Γιώργος

Slide 10

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

URL: