Η ταυτότητα του χάρτη - Κλίμακα

+130

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Slide 2

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; Κλίμακα Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Slide 3

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; Κλίμακα Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Slide 4

Ο χαρτογράφος, για να μπορέσει να τοποθετήσει μια περιοχή της Γης πάνω σε ένα χάρτη, τη σχεδιάζει πολύ μικρότερη από το μέγεθος που έχει στην πραγματικότητα. Τη σχεδιάζει δηλαδή υπό κλίμακα. Κλίμακα Κλικ εδώ...

Slide 5

Κλικ εδώ... Ο χαρτογράφος, για να μπορέσει να τοποθετήσει μια περιοχή της Γης πάνω σε ένα χάρτη, τη σχεδιάζει πολύ μικρότερη από το μέγεθος που έχει στην πραγματικότητα. Τη σχεδιάζει δηλαδή υπό κλίμακα. Κλίμακα

Slide 6

Κλίμακα

Slide 7

Κλίμακα

Slide 8

Κλίμακα

Slide 9

Κλίμακα

Slide 10

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; Κλικ εδώ... Kάθε χάρτης μας δίνει λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για μια περιοχή. Όταν ο χάρτης δείχνει πολλές λεπτομέρειες, λέμε ότι η κλίμακά του είναι μεγάλη (ο παρανομαστής μικραίνει), ενώ όταν η κλίμακα μικραίνει (ο παρονομαστής μεγαλώνει), ο χάρτης μάς δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες Kάθε χάρτης μας δίνει λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για μια περιοχή. Όταν ο χάρτης δείχνει πολλές λεπτομέρειες, λέμε ότι η κλίμακά του είναι μεγάλη (ο παρανομαστής μικραίνει), ενώ όταν η κλίμακα μικραίνει (ο παρονομαστής μεγαλώνει), ο χάρτης μάς δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες

Slide 11

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; Κλικ εδώ... Kάθε χάρτης μας δίνει λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για μια περιοχή. Όταν ο χάρτης δείχνει πολλές λεπτομέρειες, λέμε ότι η κλίμακά του είναι μεγάλη (ο παρανομαστής μικραίνει), ενώ όταν η κλίμακα μικραίνει (ο παρονομαστής μεγαλώνει), ο χάρτης μάς δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες Kάθε χάρτης μας δίνει λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για μια περιοχή. Όταν ο χάρτης δείχνει πολλές λεπτομέρειες, λέμε ότι η κλίμακά του είναι μεγάλη (ο παρανομαστής μικραίνει), ενώ όταν η κλίμακα μικραίνει (ο παρονομαστής μεγαλώνει), ο χάρτης μάς δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες

Slide 12

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; 1 2 3 4

Slide 13

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; 1 2 3 4 1 Βρίσκουμε την κλίμακα του χάρτη που χρησιμοποιούμε. 1 1 1.000.000

Slide 14

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; 1 2 3 4 Χρησιμοποιώντας το χάρακα μετράμε την απόσταση μεταξύ δύο τόπων. Η απόσταση μεταξύ Καστοριάς- Βέροιας είναι 10 εκ. 2 Καστοριά - Βέροια

Slide 15

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; 1 2 3 4 Πολλαπλασιάζουμε την απόσταση, 10 εκ. στο παράδειγμα Καστοριά - Βέροια, με τον παρονομαστή του κλάσματος. 3 10 Χ 1.000.000 = 10.000.000 εκ. Καστοριά - Βέροια

Slide 16

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; 1 2 3 4 Μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης σε πιο βολικές μονάδες (τα εκατοστά σε μέτρα ή χιλιόμετρα). 4 Καστοριά - Βέροια 10.000.000 εκ. Μετατρέπουμε τα εκατοστά σε μέτρα διαιρώντας με το 100: Αν θέλουμε μετατρέπουμε τα μέτρα σε χιλιόμετρα διαιρώντας με το 1.000 : 10.000.000 εκ. : 100 = 100.000 μέτρα. 100.000 μ. : 100 = 100 χιλιόμετρα.

Slide 17

Πως βρίσκουμε την κλίμακα; Κλίμακα Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Slide 18

©Σουδίας Γιάννης Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

URL: