Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Slide 2

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Slide 3

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material.

Slide 4

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Slide 5

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. På de högre betygsnivåerna ställs det krav på att eleven visar ökat djup i dessa resonemang.

Slide 6

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. På de högre betygsnivåerna ställs det krav på att eleven visar ökat djup i dessa resonemang.

Slide 7

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. På de högre betygsnivåerna ställs det krav på att eleven visar ökat djup i dessa resonemang.

Slide 8

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. På de högre betygsnivåerna ställs det krav på att eleven visar ökat djup i dessa resonemang.

Slide 9

Klippt från kommentarsmaterialet – tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven resonerar om slöjdföremåls symboler, färg, form och material. I senare årskurser övergår den i att eleven för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. På de högre betygsnivåerna ställs det krav på att eleven visar ökat djup i dessa resonemang.

Slide 10

Kamrat-intervju

Slide 12

CC by-sa TheBig6.se Årstaskolan, Lotta Bohlin

Summary: En kort presentation på slöjdnätverksdagen hösten 2014

Tags: slöjd lgr11

URL:
More by this User
Most Viewed