Златни правила за толерантност-UVOD - Copy

+17

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златни правила за толерантност Проект на 2. клас 4. ОУ ”Димчо Дебелянов” Благоевград

Slide 2

Уважение Доброта Толерантност Поносимост Търпимост

Slide 3

Приемам другите такива каквито са Изслушвам ги внимателно без да ги прекъсвам Споделям мнението си без да го налагам Изчаквам търпеливо Търпимост

Slide 4

Понасям различните от мен по цвят, по вяра, по физика, по характер Държа се дружелюбно с различните Поносимост

Slide 5

Уважавам близките си, съучениците си, учителите си, възрастните Уважавам различните по етнически произход, вяра, националност Говоря внимателно с другите без да ги обиждам, че са различни Уважение

Slide 6

Измислям добрини Правя добрини Доставям радост с добри дела Помагам на нуждаещите се Услугвам с каквото мога Удовлетворен съм, че съм сторил добро Доброта

Slide 7

ЕКИП 1 Търпение ЕКИП 2 Доброта ЕКИП 3 Поносимост ЕКИП 4 Уважение Толерантност, приятелство, красота

Slide 8

ЕКИП 1 1.Виктория 2.Стефан 3.Венета 4. Радослав 5. Стефка 6. Петър Филипов

Slide 9

Екип 2 1.Васил 2.Василия 3.К.Маламова 4.Борислав 5.Роберто 6.Стойчо

Slide 10

Екип 3 1.Венцислав 2.Ивана 3.К.Димитров 4.Цветелина 5. Веско 6.Костадин

Slide 11

Екип 4 1. К.Ковачка 2. Маряна 3. К.Стоилков 4. Симона 5. Любомир 6. П.Миленков

Slide 12

Да се научим да бъдем толерантни Да създадем приятелства Заедно да сътворим красота Ние можем!

Slide 13

Как ще се самооценим

Slide 14

Раз и два! Раз и два! Да започнем нашата игра!

Summary: project-based learning

Tags: project tolerance

URL: