2_Α_σχέση συμπίεσης και υπολογισμός κυβισμού κινητήρα

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 σχέση συμπίεσης & υπολογισμός κυβισμού κινητήρα 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης

Slide 2

V1 V2 V1=όγκος στην αρχή της συμπίεσης V2=όγκος στο τέλος της συμπίεσης V1 =6 και V2=1 1 2 3 4 5 6 ορισμός σχέσης συμπίεσης Πνευματικός Γιώργος

Slide 3

Vh V2=Vc Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ. Vc=όγκος θαλάμου καύσης Vh=όγκος εμβολισμού διαδρομή εμβόλου lh V1=Vc+Vh V1=Vc+Vh =ολικός όγκος κυλίνδρου V2=Vc = όγκος θαλάμου καύσης υπολογισμός σχέσης συμπίεσης κυλίνδρου Πνευματικός Γιώργος

Slide 4

Vh Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ. διαδρομή εμβόλου lh=10cm d=8cm μήκος κυλίνδρουl=11cm lc=1cm παράδειγμα υπολογισμού σχέσης συμπίεσης κυλίνδρου 2ος τρόπος

Slide 5

Vh Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ. Vh=όγκος εμβολισμού lh=10,40cm d=7 cm ο 4/κκύλινδρος κινητήρας που έχει διάμετρο κυλίνδρου d=7cm και διαδρομή εμβόλου lh=10,40cm έχει: όγκο εμβολισμού κυλίνδρου: Vh=400cm3 κυβισμό κινητήρα: 400 cm3 x 4 =1.600cm3 =1,6lt Vc υπολογισμός κυβισμού κινητήρα κυβισμός κινητήρα = όγκος εμβολισμού κυλίνδρου x αριθμό κυλίνδρων Πνευματικός Γιώργος

Slide 6

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Summary: ορισμός της σχέσης συμπίεσης και του κυβισμού του κινητήρα

URL: