Η κατανομή του πληθυσμού στη γη

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η κατανομή του πληθυσμού στη γη

Slide 2

Παρατηρήστε το χάρτη κατανομής του πληθυσμού της γης. Ποις είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες και πού οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της γης; Γιατί πιστεύετε πως υπάρχει τόσο μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του πληθυσμού; Συζητήστε το με τους συμμαθητές σας.

Slide 3

Οι εκόνες περιγράφουν τους παράγοντες (ιστορικούς, φυσικούς, κονωνικούς, οικονομικούς) που επηρεάζουν την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή. Ποια είναι η γνώμη σας;

Slide 5

Για να δηλώσουμε την κατανομή του πληθυσμού της Γης, χρησιμοποιούμε τον όρο πυκνότητα πληθυσμού. H πυκνότητα του πληθυσμού μιας περιοχής ή μιας χώρας δηλώνει τον αριθμό των κατοίκων που αναλογούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα του πληθυσμού, διαιρούμε τον αριθμό που δηλώνει τον πληθυσμό της περιοχής με αυτόν που δηλώνει την έκτασή της. πληθυσμός έκταση Γνωρίζοντας ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.964.020 κάτοικοι (απογραφή του 2001) και η έκτασή της 131.957 τετρ. χμ., υπολογίσε με τον διπλανό σας την πυκνότητα του πληθυσμού της χώρας μας. Για να εργαστείτε ευκολότερα στρογγυλοποιήστε τον αριθμό του πληθυσμού στα 11 εκατομμύρια και την έκταση της χώρας μας στις 132.000 τετρ. χμ. Στη συνέχεις κάντε το ίδιο για μια άλλη χώρα που θα επιλέξετε εσείς.

Slide 6

Δείτε παρακάτω πώς έχει αλλάξει ο πληθυσμός της γης ως τώρα. Ποιοι λόγοι θεωρείτε πως βοηθούν στην αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με παλιότερες εποχές;

Slide 7

Ο Ζακ Κουστώ, ο περίφημος ερευνητής που άνοιξε τα μυστικά των θησαυρών του υποθαλάσσιου κόσμου είχε πει: «Η αύξηση του πληθυσμού είναι η πρωταρχική αιτία της περιβαλλοντικής καταστροφής». Ποια είναι η γνώμη σας;

Slide 8

Φαντάζεστε πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήταν ένα χωριό 100 κατοίκων;

URL: