Κεφάλαιο 16

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Κεφάλαιο 16: Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων Γεωγραφία ΣΤ’ τάξη © Σταματοπούλου Σταυρούλα

Slide 2

Στο τέλος του μαθήματος θα γνωρίζω… Πώς δημιουργείται το ηφαίστειο και πώς προκαλείται σεισμός Για τις μεταβολές του ανάγλυφου της Γης εξαιτίας των ενδογενών δυνάμεων Για τη δράση των εξωγενών δυνάμεων

Slide 3

Το εσωτερικό της Γης Μοιάζει με κρεμμύδι

Slide 4

Φλοιός ΜΑΓΜΑ ΜΑΓΜΑ

Slide 5

Ηφαίστεια Όταν δύο πλάκες πλησιάζουν, η μια βυθίζεται κάτω από την άλλη, λιώνει και μετατρέπεται σε μάγμα. Αυτό ανεβαίνει στην επιφάνεια της Γης ως λάβα και δημιουργεί το ηφαίστειο.

Slide 6

Λιθοσφαιρικές πλάκες Η λιθόσφαιρα χωρίζεται σε μεγάλες πλάκες οι οποίες κινούνται και προκαλούν σεισμούς.

Slide 7

Η δημιουργία του ανάγλυφου της Γης https://www.youtube.com/watch?v=GEd6pLycjiw

Slide 8

O σχηματισμός των βουνών https://www.youtube.com/watch?v=ngV66m00UvU

Slide 9

Σεισμογενής περιοχές

Slide 10

Μέτρα αντισεισμικής προστασίας

Slide 11

Δώσε προσοχή στις έννοιες: Αποσάθρωση Διάβρωση Εναπόθεση

Slide 12

1. Αποσάθρωση Η διαδικασία κατά την οποία οι εξωγενής δυνάμεις προκαλούν θρυμματισμό των πετρωμάτων της Γης.

Slide 13

2. Διάβρωση Το νερό και ο αέρας παρασύρουν τα υλικά της αποσάθρωσης προκαλώντας μείωση του εδάφους.

Slide 14

3. Εναπόθεση Τα υλικά της διάβρωσης μεταφέρονται πάλι από το νερό και τον αέρα και εναποτίθενται σε άλλες περιοχές, αλλάζοντας τη μορφή της επιφάνειας της Γης.

Slide 16

Ποια τα αποτελέσματα της διάβρωσης στα ιστορικά μνημεία;

Slide 17

Μαθαίνω καλά!

Slide 18

Καλό διάβασμα! Ασκ. 1,2,3,4,5 σελ. 23-24 Τ.Ε.

URL: