Квиз за разложување

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

КВИЗ ЗА VIII одд. Тема: Полиноми Наставна единица: Разложување на полиноми од видот

Slide 2

Правила на игра Секој има право да се натпреварува На почеток, поделете се во 4 групи и изберете лидер Ако точно одговорите го добивате износот на поените Ако не точно одговорите бодовите ви се минусираат Имате еднаш право да се откажете ако не го знаете точниот одговор Победник ќе биде групата која најпаметно одиграла

Slide 3

Пресметај...

Slide 5

Задача 1 проверка Разложи го полиномот

Slide 6

ОДГОВОР квиз (4x-10)(4x+10)

Slide 7

Задача 2 проверка Разложи

Slide 8

ОДГОВОР квиз (2x-5y)(2x+5y)

Slide 9

Задача 3 проверка Разложи

Slide 10

ОДГОВОР (x-b)(x+b) квиз

Slide 11

Задача 4 проверка Разложи

Slide 12

ОДГОВОР квиз

Slide 13

Задача 5 проверка Разложи

Slide 14

ОДГОВОР квиз

Slide 15

Задача 6 проверка Разложи

Slide 16

ОДГОВОР квиз

Slide 17

Задача 7 Разложи проверка

Slide 18

ОДГОВОР квиз (x+5-6)(x+5+6)= =(x-1)(x+11)

Slide 19

Задача 8 Изненадување!!!

Slide 20

ОДГОВОР квиз БОНУС 100

Slide 21

Задача 9 Разложи проверка

Slide 22

ОДГОВОР квиз ((x-5)-(y-2))((x-5)+(y-2))= =(x-5-y+2)(x-5+y-2)= =(x-y-3)(x+y-7)

Slide 23

Задача 10 проверка Разложи

Slide 24

ОДГОВОР квиз

Slide 25

Задача 11 проверка Разложи

Slide 26

ОДГОВОР квиз (x+y-xy)(x+y+xy)

Slide 27

Задача 12 Разложи проверка

Slide 28

ОДГОВОР квиз

Slide 29

Ајде да пресметаме! Пресметај колку поени имате освоено И ... Кој е победник?

Slide 30

Заклучок! Ова е само игра... Но, низ игра најубаво се учи! Честитки за сите натпреварувачи

Slide 31

изработил Снежана Златковска ООУ„Илинден“ Крива Паланка според теркот на Биљана Крстиќ http://ucimatematika.weebly.com/

URL: