21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στα Βυζαντινά χρόνια 21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Λεμονιάς Χαριστός Π.Ε. 70 2015

Slide 3

0 1 2 Βαλκανική χερσόνησος

Slide 5

862 μ.Χ. 1 2 3

Slide 8

Τέλος

Summary: Συνοπτική περιγραφή του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου ιστορίας ε' δημοτικού

Tags: ιστορία ε δημοτικο σχολείο ταξη στα βυζαντινα χρόνια 21 το βυζαντιο εκχριστιανίζει τους σλάβους

URL: