22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους-Α. Οι Βουλγαροι

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στα Βυζαντινά χρόνια 22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους A. Βούλγαροι Λεμονιάς Χαριστός Π.Ε. 70 2015

Slide 2

Οι Βούλγαροι

Slide 3

Βούλγαροι της εποχής του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νικηφόρου Α’

Slide 4

Ο Κρούμος μετέτρεψε το κρανίο του σκοτωμένου αυτοκράτορα Νικηφόρου του Α’ σε κύπελο

Slide 5

Ειρηνική περίοδος

Slide 6

Συμεών Νικηφόρος Φωκάς

Slide 7

Σαμουήλ

Slide 8

Το Βουλγαρικό κράτος τον καιρό του τσάρου Σαμουήλ

Slide 9

Αντίδραση αυτοκρατορίας (997 μ.Χ.) : Ο Στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός Νικάει τους Βουλγάρους στον Σπερχειό ποταμό (1014 μ.Χ.): Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ Κατατροπώνει τους Βούλγαρους στο Κλειδί. Μετά την μάχη αποκτά το παρατσούκλι «Βουλγαροκτόνος»

Slide 10

Βασίλειος ο Β’ «ο Βουλγαροκτόνος»

Slide 11

Τέλος

Summary: Συνοπτική παρουσίαση του αντιστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου της ιστορίας ε' δημοτικού

Tags: φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους βούλγαρους ρώσους α οι βούλγαροι

URL: