22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους-Β. Οι Ρώσοι

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στα Βυζαντινά χρόνια 22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Β. Ρώσοι Λεμονιάς Χαριστός Π.Ε. 70 2015

Slide 2

Οι Ρώσοι

Slide 3

Ειρηνική περίοδος

Slide 4

Ρώσοι και Βυζαντινοί συγκρούονται Βυζαντινό πλοίο αντιμετωπίζει Ρωσικά πλοία

Slide 5

Σύμμαχοι στον πόλεμο Νικηφόρος Φωκάς Οι Ρώσοι κρατούν τα εδάφη που καταλαμβάνουν

Slide 6

Συγκρούσεις Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής συναντά το Ρώσο ηγεμόνα

Slide 7

Οι Ρώσοι εκχριστιανίζονται Βασίλειος Β’ Τον καιρό του Βασίλειου Β’ οι Ρώσοι γίνονται χριστιανοί Ο Ρώσος ηγεμόνας Βλαδίμηρος του Κιέβου βαπτίζεται Χριστιανός

Slide 8

Αποτέλεσμα εκχριστιανισμού Ρώσοι και βυζαντινοί απέκτησαν: Ακτινοβολία

Slide 9

Τέλος

Summary: Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.

Tags: ιστορία ε δημοτικού φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους βούλγαρους ρώσους β οι ρωσοι

URL: