Ο Καποδίστριας και το έργο του

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο και ανέλαβε τη διακυβέρνηση μιας χώρας διαλυμένης, με κατοίκους εξαθλιωμένους από τον πολύχρονο αγώνα. Μάλιστα ανέλαβε τα καθήκοντά του ενώ ακόμη δεν είχαν τελειώσει οι εχθροπραξίες.

Slide 3

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Πρώτες ενέργειες Συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του. Προχώρησε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας. Έκοψε καινούριο νόμισμα τον φοίνικα, για να αντικατασταθούν τα τουρκικά γρόσια

Slide 4

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Ιδρύει Γεωργική Σχολή στην Τίρυνθα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας. Στηρίζει την παραγωγή μεταξιού. Πίστευε ότι η πρόοδος θα έρθει μέσα από την αγροτική παραγωγή Παράλληλα αναπτύχθηκε το εμπόριο, η ναυτιλία και οργανώθηκε τακτικός στρατός.

Slide 5

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη βασική εκπαίδευση των Ελλήνων.

Slide 6

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Τα αλληλοδιδακτικά σχολεία ήταν απαραίτητα λόγω της έλλειψης δασκάλων. Επρόκειτο για σχολεία όπου οι μεγαλύτεροι μαθητές έκαναν μάθημα στους μικρότερους.

Slide 7

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Το Κεντρικό Σχολείο ήταν σχολή όπου εκπαιδεύονταν δάσκαλοι.

Slide 8

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Καποδίστριας, η χώρα δεν είχε ακόμη καθορισμένα σύνορα. Ο Κυβερνήτης πίστευε ότι όσες περιοχές ήταν επαναστατημένες, θα συμπεριλαμβάνονταν τελικά στο νέο κράτος. Για το λόγο αυτό προσπαθούσε να κρατήσει επαναστατημένες τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη.

Slide 9

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ήταν συγκεντρωτική. Συγκρούστηκε με τους παλιούς πρόκριτους που ήταν μαθημένοι να συλλέγουν φόρους και να ασκούν εξουσία. Δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου1831 από μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη (πρόκριτοι της Μάνης)

Slide 10

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

Slide 12

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας.

Slide 13

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης – Γεώργιος Μαυρομιχάλης Οι δολοφόνοι του Καποδίστρια

Tags: καποδίστριας

URL:
More by this User
Most Viewed