έργο ογκομεταβολής

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης έργο ογκομεταβολής

Slide 2

έργο ογκομεταβολής (W =P . ΔV) V (m3) P (kN/m2) P1 V1 V2 = P2 1 2 W=P . (V2-V1) ισόθλιπτη μεταβολή έργο ογκομεταβολής, είναι το έργο που παράγεται υπό σταθερή πίεση λόγω μεταβολής του αρχικού όγκου Πνευματικός Γιώργος

Slide 3

έργο ογκομεταβολής (W =P . ΔV) V (m3) P (kN/m2) P1 = 600 V1 =0,15 V2 =1,15 P1=600 kN/m2= P2 1 2 Να υπολογιστεί το παραγόμενο έργο, όταν το αέριο διαστέλλεται από 0,15 m3 σε 1,15 m3, υπό σταθερή πίεση 600 kN/m2 Πνευματικός Γιώργος

Slide 4

έργο εκτόνωσης παλινδρομικού κινητήρα Μ.Ε.Κ. (1ος τρόπος) Να υπολογιστεί το έργο που παράγεται από την εκτόνωση των καυσαερίων στον παλινδρομικό κινητήρα, εάν η μέση πίεση είναι Pm=8 bar d=70mm Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ. Pm=8 bar F= Pm. A διαδρομή: lh = 104mm Πνευματικός Γιώργος

Slide 5

έργο εκτόνωσης παλινδρομικού κινητήρα Μ.Ε.Κ. (2ος τρόπος) d=70mm Α.Ν.Σ. Κ.Ν.Σ. διαδρομή: lh = 104mm Pm=8 bar F= Pm. A έργο ογκομεταβολής W=P .(V2-V1) V1 V2 V1: όγκος στην αρχή της μεταβολής V2: όγκος στο τέλος της μεταβολής Πνευματικός Γιώργος

Slide 6

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Summary: παρουσιάζει το έργο ογκομεταβολής όπως προκύπτει α)από τις σχέσεις της πίεσης και β) από την αύξηση του όγκου του αερίου που βρίσκεται στον κύλινδρο

URL: