29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

+29

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στα Βυζαντινά χρόνια 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία Λεμονιάς Χαριστός Π.Ε. 70 2015

Slide 2

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι

Slide 3

Ο Ρωμανός Δ’ Διογένης αυτοκράτορας Ρωμανός Δ’ Διογένης

Slide 4

Ματζικέρτ 1071 μ.Χ.

Slide 5

Αποτελέσματα της Μάχης του Ματζικέρτ Η αυτοκρατορία μετά το Ματζικέρτ

Slide 6

Ο Αλέξιος Κομνηνός Αυτοκράτορας (1081 μ.Χ.) Αλέξιος Κομνηνός

Slide 7

Στο μεταξύ…… Οι Νορμανδοί επιτίθενται στην αυτοκρατορία

Slide 8

Οι Νορμανδοί (Βίκινγκς)

Slide 9

Αντιμετώπιση της νορμανδικής απειλής Αλέξιος Κομνηνός Ο αυτοκράτορας ζητά την βοήθεια των Βενετών για να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς

Slide 10

Ο αυτοκράτορας προσφέρει:

Slide 11

Βυζαντινοί και Βενετοί νικούν τους Νορμανδούς

Slide 13

Τέλος

Summary: Συνοπτική παρουσίαση του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.

Tags: νέοι εχθροί αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία ε δημοτικού ταξη ιστορία βυζαντιο νορμανδοί ματζικέρτ

URL: