BAB 8 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA

+162

No comments posted yet

Comments

fizyn (5 years ago)

saya sayang sejarah

fizyn (5 years ago)

saya sayang sejarah

paramatang (5 years ago)

good

Slide 1

BAB 8 KEBANGKITAN RAKYAT TEMPATAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA

Slide 2

Menyatakan maksud semangat kebangsaan. Menerangkan perkembangan semangat kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Memperihalkan gerakan Islah di Tanah Melayu. Menjelaskan peranan golongan intelektual dalam membangkitkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Menilaikan sumbangan golongan wartawan dan penulis dalam gerakan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu. Menganalisis peranan pertubuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.

Slide 3

8.1 MAKSUD SEMANGAT KEBANGSAAN ms 199 -199 8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 8.4 INTELEKTUAL MEMATANGKAN PERJUANGAN ms 205 - 206 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202 8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 8.5.1 PERANAN AKHBAR DAN MAJALAH MELAYU ms 207 8.5.2 AKHBAR SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA ms 208 8.5.3 PERSURATKHABARAN CINA DAN INDIA ms 209 - 210 8.5.4 KESEDARAN MELALUI PENULISAN KREATIF ms 211 - 212 8.6.1 KEMUNCULAN PERTUBUHAN MELAYU ms 213 - 214 8.6.2 PERSAUDARAAN SAHABAT PENA ms 215 8.6.3 KESATUAN MELAYU MUDA ms 215 - 216 8.6.4 PERTUBUHAN ORANG CINA DAN INDIA ms 217 - 218

Slide 4

maksud 8.1 MAKSUD SEMANGAT KEBANGSAAN ms 199 -199 Semangat Kebangsaan Kesan menghayati Perasaan cinta dan taat setia mendalam yang terhadap bangsa dan tanah air Keazaman berjuang menebus maruah bangsa dan membentuk masa depan bangsa dan negara

Slide 5

8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202

Slide 6

8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202 Turki Mesir Jepun China Indonesia India Filipina

Slide 7

Kaum Muda Tokoh : Syed Mohammad Tahir b Jalaluddin Hj Abas b Muhammad Taha Syeh Syiekh Ahmad al-Hadi KAUM MUDA DITENTANG KAUM TUA Golongan ulama dan pegawai Islam Berpegang kuat kepada adat dan Islam 8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 Gerakan Islah di Tanah Melayu Idea Pembaharuan melalui Akhbar : Al-Iman, Neracha Al Ikhwan , Pengasuh Madrasah: P.Pinang : Al.Masyhur Perak : Al-Diniah & Al-Ihya Saranan Al Imam Berpegang kpd al-Ouran & hadis Pentingkan ilmu pengetahuan untuk maju. Pentingkan sejarah keran banyak iktibar. Nasihat ibu bapa beri pendidikan kpd anak. Gesa kaum wanita hak pendidikan. Mengetepikan amalan kolot yang merugikan. Mohammad Tahir Syiekh Ahmad

Slide 8

8.4 INTELEKTUAL MEMATANGKAN PERJUANGAN ms 205 - 206 Golongan Intelektual Berpendidikan Inggeris Berpendidikan Melayu (lepasan MPSI)

Slide 9

8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212

Slide 10

8.5.1 PERANAN AKHBAR DAN MAJALAH MELAYU ms 207 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 Peranan Akhbar Melayu SOSIAL EKONOMI POLITIK AGAMA Mengkritik dasar british yang menguntungkan Melayu Menyeru Melayu bersatu dan hapuskan semangat kenegerian Orang Melayu menubuhkan persatuan untuk pertahankan hak mereka. Bersatu sebagai sebuah ummah dan perpaduan Akhbar/Majalah Lembaga Melayu Pengasuh Majalah Guru Al Ikhwan Saudara Warta Malaya Fajar Sarawak Majlis Utusan Melayu Tempat Terbitan Singapura Kota Bahru Kuala Lumpur Pulau Pinang Sarawak

Slide 11

8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 8.5.2 AKHBAR SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA ms 208 Akhbar berpengaruh Sebelum Perang Dunia kedua

Slide 12

Akhbar Cina Lat Pau Nanyang Siang Pau Sin Chew Jit Poh Modern Daily News Akhbar Tamil Ulaga Nesan Tamil Nesan Tamil Murasu Pelaporan Kegiatan Sosial dan ekonomi Peristiwa berlaku di China & India 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 8.5.3 PERSURATKHABARAN CINA DAN INDIA ms 209 - 210 Akhbar berbahasa Melayu Diterbitkan oleh Cina & India Cina peranakan Kacukan Cina-Melayu (Baba & Nyonya) Jawi Peranakan : Kacukan India-Melayu Sekola Melayu Jawi Peranakan Tanjung Penagri Taman Pengetahuan Surat Khabar Peranakan Khabar Uchapan Baru Bintang Peranakan Bintang Timor

Slide 13

Puisi Tujuan Menyuburkan perasaan cinta kepada bangsa dan negara Menyeru merebut peluang ekonomi Mempertahankan maruah bangsa Tema Nasib bangsa Semangat kebangsaan Semangat cinta tanah air Penulis Pak Sako Membela nasib bangsa Kritik dasar British Abdul Kadir Adabi Perintis kegiatan penulisan novel di Kelantan 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 8.5.4 KESEDARAN MELALUI PENULISAN KREATIF ms 211 - 212 Kesedaran Kebangsaan Melalui Penulisan Kreatif Contoh : Puisi, cerpen, novel dan tokoh penulis

Slide 14

8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 Memainkan peranan penting dalam gerakan kesedaran kebangsaan. Pertubuhan Kesepakatan memperkukuhkan kesedaran kebangsaan. Pertubuhan menjadi pendorong kepada kemunculan pertubuhan bersifat kebangsaan. Pada awal bersifat kenegerian dan perjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial.

Slide 15

Kesatuan Melayu Singapura (KMS)1926 Pengasas Muhammad Eunos Abdullah Anggota Golongan bangsawan Kakitangan Kerajaan Wartawan Peniaga Tujuan 1. Menggalakkan penglibatan dalam politik dan petadbiran 2. Memajukan pendidikan orang Melayu 3. Wakil orang Melayu untuk berurusan dengan British Persatuan Melayu Selangor (PMS) 1938 Pimpinan Tengku Ismail b. Mohd Yasin. Isu yang diperjuangkan 1. Mendesak lebih ramai pegawai Melayu - Kerajaan Persekutuan. - Kerajaan Negeri. 2. Keanggotaan Askar Melayu ditambah. 3. Menubuhkan tentera laut dan udara. Kongres Melayu Se-Tanah Melayu 8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 8.6.1 KEMUNCULAN PERTUBUHAN MELAYU ms 213 - 214

Slide 16

8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 8.6.2 PERSAUDARAAN SAHABAT PENA ms 215 Persaudaraan Sahabat Pena PASPAM

Slide 17

8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 8.6.3 KESATUAN MELAYU MUDA ms 215 - 216

Slide 18

Tujuan Persatuan: 1. Bagi mendapatkan pendidikan Tinggi & Teknikal. 2. Taat setia kepada British. Persatuan India Pusat Tanah Melayu ditubuhkan dibawah pimpinan A.M Soosay. 8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 8.6.4 PERTUBUHAN ORANG CINA DAN INDIA ms 217 - 218 Pertubuhan orang Cina Pertubuhan orang India Persatuan Orang Cina Peranakan British ditubuhkan untuk melindungi kepentingan peranakan orang Cina. Diasaskan : Tan Jiak Kim Lim Boon Keng Song Ong Siang Seah Liang Seah Tujuan : Melindungi masyarakat India dan meperjuangkan hak orang India di Tanah Melayu Pertubuhan awal : Hsing Chong Hui Chung Ho Tang Tumpuan : terhadap China Tokoh : Tan Cheng Lock Wujud persatuan India oleh golongan berpendidikan Inggeris Wujud 4 dewan perniagaan India yang Perjuangkan hak India di T. Melayu

Slide 19

8.1 MAKSUD SEMANGAT KEBANGSAAN ms 199 -199 8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 8.4 INTELEKTUAL MEMATANGKAN PERJUANGAN ms 205 - 206 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202 8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218

Slide 20

Gerakan Pan Islam Gerakan Pemulihan Islam Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia 1. Senarai di atas merupakan gerakan yang mempengaruhi pemikiran penduduk di Tanah Melayu pada abad ke-20. Peristiwa tersebut membawa kepada… A. Kemunculan fahaman radikal B. Kebangkitan gerakan revolusi C. Kebangkitan semangat kebangsaan D. Kemunculan persatuan bercorak kebangsaan 8.1 MAKSUD SEMANGAT KEBANGSAAN ms 199 -199

Slide 21

8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202 Turki Mesir Jepun China Indonesia India Filipina 2. Namakan tokoh yang berkaitan A B C D E F G

Slide 22

3. Tokoh-tokoh di atas telah mengetuai gerakan menentang penjajahan barat melalui pertubuhan di negara masing-masing. Berdasarkan jadual di atas, X ialah Liga India Parti Komunis India Parti Kebangsaan India Kongres Kebangsaan India 8.2 PERKEMBANGAN NEGARA LUAR MEMBERI INSPIRASI PERJUANGAN ms 199 - 202

Slide 23

8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 Gerakan Islah di Mesir Gerakan Kebangsaan Islam di Turki Gerakan Nasionalisme Luar Negara 4. Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah idea nasionalisme golongan tersebut tersebar ke Tanah Melayu? A. Peranan media elektronik B. Peranan pelajar lepasan Timur Tengah C. Peranan Maktab Perguruan Sultan Idris D. Peranan golongan berpendidikan Melayu Menitikberatkan pengetahuan sejarah Menekankan kepentingan ilmu pengetahuan Menegenepikan adat resam dan kepercayaan karut 5. Pernyataan di atas merupakan perkara yang diperjuangkan oleh … A. Majlis B. Al-Imam C. Lidah Benar D. Suara Benar

Slide 24

Syed Syeikh al-Hadi Haji Abbas Muhammad Taha Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin 8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 6. Tokoh-tokoh di atas mempunyai satu perjuangan yang sama. Matlamat perjuangan mereka ialah… A. meningkatkan taraf hidup orang Melayu B. menghapuskan kemunduran di kalangan rakyat C. membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan D. menyalurkan idea baru berdasarkan al-Quran dan Hadis Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah Kaum Tua menghadapi pertentangan tersebut? A. Menerbitkan akhbar B. Menubuhkan persatuan C. Menubuhkan institusi pendidikan D. Mengeluarkan fatwa rasmi kerajaan

Slide 25

8.4 INTELEKTUAL MEMATANGKAN PERJUANGAN ms 205 - 206 Menubuhkan Kesatuan Melayu Singapura Ketua Pengarang Utusan Melayu Menerima Pendidikan Inggeris 8. Senarai di atas merujuk kepada tokoh intelektual Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Siapakah tokoh tersebut? A. Ishak Haji Muhammad B. Mohammad Eunos Abdullah C. Abdul Hadi Hasan D. Ibrahim Haji Yaakob

Slide 26

8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 9. Golongan manakah yang berganding bahu dengan intelektual berpendidikan Melayu lepasan MPSI bagi memajukan orang Melayu di bidang ekonomi dan pendidikan? A. Cerdik pandai agama B. Intelektual berpendidikan Inggeris C. Pegawai-pegawai perkhidmatan kerajaan D. Lepasan berpendidikan Makkah dan Mesir Bintang Timur Khabar Uchapan Baru 10. Maklumat di atas merujuk kepada akhbar yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua. Kedua-dua akhbar tersebut diterbitkan oleh… A. Ulama B. Jawi Peranakan C. Cina Peranakan D. Nasionalis Melayu

Slide 27

Warta Malaya Majlis Utusan Melayu 8.5 PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI MATA PENA ms 207 - 212 11. Senarai di atas merupakan akhbar yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua Apakah peranan yang dimainkan oleh media tersebut? I. mendedahkan kelemahan dasar British II. mempereratkan hubungan antara kaum III. memperjuangkan kepentingan kaum wanita IV. menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

Slide 28

8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 Persatuan Melayu Selangor Persatuan Melayu Perak Persatuan Melayu Pulau Pinang 12. Senarai di atas merupakan Persatuan Melayu yang bersifat kenegerian. Apakah tujuan penubuhan persatuan di atas? I Meningkatkan kedudukan ekonomi orang Melayu. II Membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British. III Menggalakkan Melayu menceburkan diri dalam bidang penulisan. IV Mendesak Melayu diberi lebih banyak peluang dalam pentadbiran kerajaan. A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Di manakah Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama diadakan? A. Kuala Lumpur B. Singapura C. Selangor D. Perak

Slide 29

X Menubuhkan angkatan tentera laut. Keanggotaan askar Melayu diperbesarkan. Menempatkan orang Melayu dalam pentadbiran persekutuan. 8.6 KESEPAKATAN MENJAMIN KEUTUHAN PERJUANGAN ms 213 -218 14 Rajah di atas menunjukkan perkara yang diperjuangkan oleh Persatuan Melayu. X merujuk kepada Persatuan Melayu A. Perak B. Pulau Pinang C. Selangor D. Kelantan

Slide 30

8.3 GERAKAN ISLAH MENCETUSKAN SEMANGAT KEBANGSAAN ms 203 - 204 Menentang dasar penjajahan British secara terbuka. Enggan bekerjasama dengan pihak British. Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun. 15. Senarai di atas merujuk pertubuhan yang diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Pertubuhan yang dimaksudkan ialah A Kesatuan Melayu Singapura B. Kesatuan Melayu Muda C. Persatuan Melayu Selangor D. Persatuan Melayu Pahang Persatuan India Pusat Tanah Melayu Presiden : A. M. Soosay 16. Persatuan India Pusat Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1936. Apakah tujuan penubuhan Persatuan tersebut? A. Memajukan penanaman getah B. Membina sekolah-sekolah Tamil C. Memperjuangkan kemerdekaan negara India D. Memperjuangkan kepentingan masyarakat India

URL:
More by this User
Most Viewed