2. Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Σαμούχος Πέτρος©

Slide 2

Τι θα μάθουμε σήμερα! Οι μετακινήσεις πληθυσμών ανάγκασαν διάφορα ελληνικά φύλα να μεταναστεύσουν. Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς εγκαταστάθηκαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη Μικρά Ασία.

Slide 3

Ελληνικά φύλα Δωριείς – Κεφαλλήνες – Αιτωλοί Φωκείς - Λοκροί – Ηπειρώτες – Μακεδνοί Αιολείς – Αρκάδες - Ίωνες Το φύλο: το σύνολο των ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα, συνήθειες.

Slide 4

Οι μετακινήσεις πληθυσμών αναστάτωσαν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας. (Δωριείς)

Slide 5

Τα κτήματα έπαψαν να καλλιεργούνται και η κτηνοτροφία λιγόστεψε. Πώς;

Slide 6

Οι τεχνίτες δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους!

Slide 7

Αποτέλεσμα; Πολλοί άρχισαν να μεταναστεύουν! μετανάστευση: η μετακίνηση ανθρώπων από την πατρίδα τους σε άλλη χώρα

Slide 8

Η μετανάστευση δεν γινόταν οργανωμένα. Γιατί μετανάστευαν; Δεν ένιωθαν ασφάλεια. Ήθελαν μια καλύτερη ζωή.

Slide 9

Αιολείς: Από Θεσσαλία σε Λέσβο, Τένεδο, Μικρά Ασία Ίωνες: Από Αττική σε Σάμο, Χίο, Μικρά Ασία Δωριείς: Από Πελοπόννησο σε Ρόδο, Μικρά Ασία

Slide 10

Στις νέες πατρίδες γνώρισαν άλλους λαούς, καθώς και τον τρόπο ζωής τους! Αποτελέσματα αποικισμού

Slide 11

Η εγκατάσταση στους νέους τόπους δεν ήταν πάντα ειρηνική. Οι άποικοι προσπαθούν να κατέβουν από το πλοίο Μια μικρή πληροφορία

Slide 12

Κράτησαν τις παλιές τους συνήθειες και έχτισαν λαμπρούς ναούς στους θεούς τους!

Slide 13

Στις θρησκευτικές γιορτές οι άποικοι συγκεντρώνονταν και γιόρταζαν όλοι μαζί. άποικοι: αυτοί που έπαιρναν μέρος στη δημιουργία μιας αποικίας

Slide 14

Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα, αφού και στις δύο μεριές κατοικούσαν Έλληνες.

Slide 15

11ος π.Χ. αιώνας Γεωμετρικά χρόνια Ιστορική γραμμή 8ος π.Χ. αιώνας Τα γεγονότα για τα οποία μιλήσαμε ανήκουν στα Γεωμετρικά χρόνια. Ονομάστηκαν έτσι γιατί οι τεχνίτες εκείνη την εποχή ζωγράφιζαν στα αγγεία γεωμετρικά σχήματα! Κάθοδος των Δωριέων Α΄ αποικισμός

Slide 16

Ανακεφαλαίωση Η ζωή των κατοίκων είχε αναστατωθεί Υπάρχει φτώχεια, γεωργία – κτηνοτροφία και τεχνίτες σε κρίση μεταναστεύουν Νησιά Αιγαίου και Μικρά Ασία Κρατούν τις συνήθειές τους Χτίζουν ναούς και γιορτάζουν όλοι μαζί Έρχονται σε επαφή με νέους λαούς Το Αιγαίο είναι μια ελληνική θάλασσα

Slide 17

Καλό διάβασμα παιδιά! Σαμούχος Πέτρος

Summary: Ιστορία Δ΄ τάξης, εν. 1η - κεφ. 2ο

Tags: ιστορία δ

URL: