ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη olaentaxi.weebly.com 1 - 84 14

Slide 2

Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη olaentaxi.weebly.com 2 ψηφία έχει ο διαιρέτης, 2 τονίζω στον διαιρετέο. Θέλω να διαιρέσω το 728 με το 21. Σκέφτομαι…

Slide 3

Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη olaentaxi.weebly.com Πόσες φορές χωράει το 21 στο 72; Σκέφτομαι… Όσες το 2 στο 7…. άρα 3 φορές Γράφω το 3 κάτω από το 21 και πολλαπλασιάζω. 3 3 x 1 = 3 Γράφω το 3 κάτω από το 2. 3 3 x 2 = 6 Γράφω το 6 κάτω από το 7 και αφαιρώ. - 6 9

Slide 4

Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη olaentaxi.weebly.com Πόσες φορές χωράει το 21 στο 98; Τονίζω και κατεβάζω και το άλλο ψηφίο. 3 3 - 6 9 8 Σκέφτομαι… Όσες το 2 στο 9 …άρα 4 φορές. Γράφω το 4 κάτω από το 21 και πολλαπλασιάζω… 4 x 1 = 4 4 Γράφω το 4 κάτω από το 8. 4 4 x 2 = 8 Γράφω το 8 κάτω από το 9 και αφαιρώ. - 8 14

Slide 5

Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη olaentaxi.weebly.com 1 - 84 14 Είδατε πόσο εύκολο είναι;

URL:
More by this User
Most Viewed