IT-verktyg i slöjden, jan 16

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Här är en presentation som jag gjorde på lärarlyftskursen Slöjdämnet och digitala verktyg vid Göteborgs universitet i höstas. Jag kommer att ge den även i vår. Föreläsningen var på ganska precis en timme. Jag skulle kunna göra ett liknande upplägg för SETT. Jag kan plocka bort någon/några bitar så att det ryms inom 45 min. Jag skulle dock vilja uppdatera några av exemplen så att de känns färska.

Slide 2

Jag startar med att kort presentera mig själv. Kanske det inte behövs på SETT om informationen finns i programmet?

Slide 3

Jag börjar med att berätta lite kort om hur det kom sig att jag använder digitala verktyg i undervisningen. Det fick fart när jag arbetade som klasslärare och gick lärarlyftskursen IKT och lärande vid Uppsala universitet. Det började med bloggar, en pedagognlogg och klassbloggar.

Slide 4

När jag för 3,5 år sedan valde att läsa in slöjdkompetensen och började arbeta som slöjdlärare behövde jag en slöjdpedagogblogg som yta för att reflektera över min nya roll. Jag sökte efter slöjdbloggar för inspiration. Vi startade en egen slöjdblogg.

Slide 5

Varför använder jag IT-verktyg i slöjdundervisningen? 1) för att synliggöra kunskaper

Slide 6

T ex genom bilder. Jag berättar lite kort om effekter det kan få.

Slide 7

Jag berättar hur jag använder ljudinspelningar, i helgruppsintervjuer, intervjuer elev-elev och intervju lärare-elev.

Slide 8

Vi använder även film.

Slide 9

2) För att ge instruktioner

Slide 10

Jag berättar om en undervisningssituation jag inte var nöjd med…

Slide 11

…där instruktionsfilm blev en mycket lyckad lösning.

Slide 12

…där instruktionsfilm blev en mycket lyckad lösning.

Slide 13

3) För att ge instruktioner och befästa begrepp Jag märkte att jag, när jag gjorde filmen, behövde vara väldigt noga och specifik med begrepp och tydlig i mina instruktioner och att jag lärde mig mycket genom det. Om jag kan lära mig mycket genom att göra film så borde även eleverna kunna lära sig på det sättet…

Slide 14

…därför har jag låtit elever göra instruktionsfilm. Jag visar Kantrixet, se http://slojdsalarna.se/2013/03/20/kanttrixet/

Slide 15

Här berättar jag om elever som gjort film den här terminen. Det kan jag hoppa över på SETT.

Slide 16

dito

Slide 17

4) för att befästa ord och begrepp Jag lyfter fram två appar som eleverna enkelt kan använda för att träna slöjdbegrepp. De lär genom att göra och de lär när de använder det de gjort.

Slide 18

Tiny Tap – enkla och roliga klicka-spel

Slide 19

Jag visar ett exempel (kräver uppkoppling)

Slide 20

ChatterPix – få verktyg att tala

Slide 21

Världens första talande säkerhetstejp med tiara. Jag visar: https://youtu.be/j4uc6J3ZDj8 och https://youtu.be/ceFj0k9Y_HE

Slide 22

Möjlighet för frågor.

Slide 23

…där instruktionsfilm blev en mycket lyckad lösning.

Slide 1

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell Hemslöjdsnätverk, 23 januari 2016

Slide 2

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell Hemslöjdsnätverk, 23 januari 2016 Undervisar som trä- och metallslöjd på Växthusets skola i Uppsala Är slöjdklubbahandledare Kommunövergripande förstelärare i slöjd Adjungerad adjunkt i bild på Uppsala universitet

Slide 3

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 4

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 5

för att synliggöra IT-verktyg i slöjden

Slide 6

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 7

MP3 Blockflöjt MP3 Recorder IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 8

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 9

för att ge instruktioner IT-verktyg i slöjden

Slide 10

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 11

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 12

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 13

för att ge instruktioner och befästa begrepp IT-verktyg i slöjden

Slide 14

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 15

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 16

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 17

för att befästa ord och begrepp IT-verktyg i slöjdundervisningen

Slide 18

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 19

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 20

ChatterPix IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 21

Världens första talande säkerhetstejp med tiara IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

Slide 22

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell elisabet.jagell@uppsala.se www.slojdpedagogen.blogspot.se Frågor?

Slide 23

IT-verktyg i slöjden Elisabet Jagell

URL:
More by this User
Most Viewed