Skapa lärande med digitala verktyg, Elisabet Jagell, SETT v16

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell SETT, 26 april 2016

Slide 2

Undervisar som trä- och metallslöjd på Växthusets skola i Uppsala Lokal IT-didaktiker Kommunövergripande förstelärare i slöjd Adjungerad adjunkt i bild på Uppsala universitet Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell SETT, 26 april 2016

Slide 3

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell Bloggen som plattform Webbstjärnanpokal BY Martin Ander 2010 TOPP 100!

Slide 4

Skapa lärande genom att synliggöra Skapa lärande med digitala verktyg

Slide 5

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell FÅNGA ÖGONBLICKET DOKUMENTERA FÄRDIGA ALSTER DELAD PROBLEMLÖSNING SYNLIGGÖRA PROCESSEN Yta för att göra elevernas röster hörda SLÖJD = kommunikationsämne

Slide 6

Skapa lärande genom att visa Skapa lärande med digitala verktyg

Slide 7

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 8

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 9

Skapa lärande genom att göra Skapa lärande med digitala verktyg film

Slide 10

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 11

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 12

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 13

Skapa lärande genom att göra spel för att befästa ord och begrepp Skapa lärande med digitala verktyg

Slide 14

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 15

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 16

Skapa lärande genom att göra talande verktyg för att befästa ord och begrepp Skapa lärande med digitala verktyg

Slide 17

ChatterPix Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 18

Världens första säkerhetstejp med tiara Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell

Slide 23

…att synliggöra …att visa instruktionsfilm …att eleven gör film …att eleven gör spel …att eleven gör talande verktyg …att eleven gör ordkort Skapa lärande genom…

Slide 24

Skapa lärande med digitala verktyg Elisabet Jagell elisabet.jagell@uppsala.se www.slojdpedagogen.blogspot.se Frågor? Vi ses på SETTdate (monterplats B:30)

URL:
More by this User
Most Viewed