4_21.04.17_четвёртое_заседание

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

5-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 19–22 квітня 2017 року   Четверте засідання: «Шляхи подолання тоталітарної спадщини»

Slide 2

Память о коллективной травме Вводное слово кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии и психологии развития личности Института математики, экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова Светланы Леонидовны Чачко

Slide 3

«Архів» як травматичний простір історичної пам’яті Доповідач — випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ имени И. И. Мечникова Вікторія Олегівна Полякова Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович

Slide 4

«АРХІВ» ЯК ТРАВМАТИЧНИЙ ПРОСТІР ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ Вікторія Полякова

Slide 5

У суспільствах, які не дійшли згоди щодо свого історичного минулого, де продовжують існувати різні, часом протилежні, погляди на одні й ті ж самі історичні події, історичних діячів та їхні оцінки, потенційно зберігається загроза війн пам’ятей. Це є серйозним випробуванням суспільної зрілості та спроможності до діалогу та порозуміння.

Slide 6

Ян та Аляйда Ассман

Slide 7

«Канон» — це загальноприйнята версія історичного минулого. «Архів» — вид пам’яті, в якій відкладаються згадки про події, ситуації, що не отримали свого осмислення й аналізу.

Slide 9

Т. М. Голембієвська Свято врожаю

Slide 10

Поль Рікер розробляє концепції «обов’язку пам’яті» та «справедливої пам’яті», а також формулює небезпеку «привласнення мовчазного голосу жертв»

Slide 11

… Майже ніхто з цієї величезної маси людей не залишив свідоцтв, пам’яті, ані про страждання жертв, ані про повсякденні злочини проти людяності, бо то була державна політики і державна таємниця

Slide 12

«Держава гарантує право кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів» (Стаття 4) Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (набув чинності 21 травня 2015 року)

Slide 13

Діджиталізація трансформація інформації в цифрову форму, соціальні практики розгортаються у середовищі, в якому між реальним і віртуальним відсутні чіткі межі Процес діджиталізації архівних фондів сприяє реконструкції, збереженню історичної пам’яті, відкриває доступ до «закритих» донедавна сторінок історії та допомагає «зробити видимими» соціальні практики тоталітарного минулого

Slide 15

Поль Рікер

Slide 16

Йорн Рюзен

Slide 17

Минуле має шанс змінитись завдяки серйозній роботі — жалобі, «справді є сенс стверджувати, що минуле, в якому сталася гнітюча втрата, через жалобу стає кращим. Минуле, що не може минути через порушення змісту, у процесі жалоби перетворюється. Його освоюють по-новому, й воно набуває здатності на майбутнє»

Slide 18

Висновки Пам'ять починається із теперішнього, і коли значна його частина є скритою, пам’яті нема із чого з’являтись. Якщо в межах родини єдине знання виглядає лише як затверджений «центром» варіант історії, в якій значна частина інформації є заборонена і невідома — це робить винайдення будь-яких стратегій поведінки майже неможливими. Формування адекватної політики пам’яті є неможливим без заповнення прогалин в інформації про недавні події і поверненням з небуття імен жертв тоталітарних режимів.

Slide 19

Дякую за увагу

Slide 20

«Архів» як травматичний простір історичної пам’яті Доповідач — випускниця аспірантури кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філософського факультету ОНУ имени И. И. Мечникова Вікторія Олегівна Полякова Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович

Slide 21

Лето, которое ты не вспомнишь. Реакция «несогласных» на «Пражскую весну» в Одессе Докладчик — магистр истории, выпускник Украинского католического университета Андрей Сергеевич Бондаренко

Slide 22

Андрей Бондаренко Лето, которое ты не вспомнишь. Реакция «несогласных» на «Пражскую весну» в Одессе

Slide 23

Ограниченность источников о реакции в Одессе на события 1968 года. Мемуары, интервью очевидцев: Вячеслав Игрунов «Пражская весна в Одессе». Петр Бутов «Воспоминания об одесских диссидентах» Людмила Алексеева «История инакомыслия в СССР». Интервью Игоря Чубайса. Интервью Анны Мисюк.

Slide 24

«Дело в том, что я пошатнулась в своих комсомольских делах еще в 1968 году. Я не знаю почему, просто мои родители слушали на Радио Свободе письмо 70-ти чешских диссидентов. Я повторю мне было 14 лет. И почему-то вдруг, будто планета ушла из под ног, я почему-то услышала, будто это все правда. Все что там говорят. А все что вокруг — это не правда. Каким образом? Что за дефендер сработал у советского ребенка? Я не знаю. Я не знаю, что тогда произошло». Анна Мисюк

Slide 25

В 1968 году единственным (и очень условным) центром инакомыслия (даже лучше сказать — свободной мысли) были философские семинары Авенира Уемова, на которых, часто выступал один из самых значимых представителей советской философии — Давид Зибельрман, и сам, Авенир Иванович. Авенир Уемов

Slide 26

«В петиционной кампании 1968 г., почти сплошь (на 70 процентов) московской, были еще подписи участников украинского национального движения (139 чел.) и из Новосибирского Академгородка (46 чел.). Из 14 подписавшихся, приходившихся на всю остальную страну, двое были из Одессы — Л . Тымчук и В. Крюков. Они выделялись из остальных подподписантов и социальным положением — матрос и токарь (рабочих среди подписантов 1968 г. было 6 процентов). Из писем их явствует, что они обсуждали проблемы демократии и права друг с другом, а может быть, еще с кем-то, прежде чем пришли к решению совершить столь необычный поступок — открыто выступить в защиту этих ценностей. В Одессе у них был дружеский круг, разделявший их взгляды». Людмила Алексеева «История инакомыслия в СССР»

Slide 27

«21 августа мы были свободны. Почти. Надев черные траурные повязки, мы с Сазоновым вышли в город. Нам казалось, что не надо будет ничего говорить — все сказано и без нас, черные ленточки лишь покажут, на чьей мы сторону. Увы! Озабоченные старушечьи лица из очередей (мыло, соль, спички — все это нужно во время войны!) перемежались летними улыбками счастливых южан… Удивленные глаза — “что-то случилось ребята? — “да, наши друзья гибнут в Чехословакии”. Удивление, непонимание, пожимание плечами». Вячеслав Игрунов «Пражская весна в Одессе»

Slide 28

«На трамвае приехали в центр города на площадь Куликово поле. Переходя трамвайные пути, я гордо поднял над головой бело-сине-красное полотнище, подаренное мне кем-то накануне, и заорал во все горло: «Вон оккупантов из Чехословакии!». Размахивая флагом, вошел на площадь, предназначенную для демонстрации народной любви к вождям. Прямо передо мной находилось здание обкома, а справа, метрах в 300, стоял каменный вождь-истукан. Я быстро дошел до подножия памятника и повернулся назад. Лиля за этим наблюдала со стороны». Игорь Чубайс

Slide 29

Сразу после вторжения в ЧССР преподаватель Холодильного института — Василий Харитонов в знак протеста вышел из партии, за что, впоследствии был уволен из института. Один из самых значимых интеллектуалов Одессы профессор Авенир Уемов написал письмо протеста и отнес в парткомитет университета. Он ожидал неприятностей и вскоре был вызван парторгом, но дело, по сути, замяли. Авенир Уемов

Slide 30

То, что произошло в Одессе в августе 1968-го явилось следствием «хрущевской оттепели» и новой информации о социально-политических процессах в стране и мире, которая стала основным фундаментом для развития диссидентского движения в СССР. Дискурс о событиях 1968 года в Украине сфокусирован на персоне Василия Макуха, который провел акт самосожжения в знак протеста против русификации и против оккупации ЧССР. Но в исторической ретроспективе важны все знаки, свидетельствующие о зарождении граданского общества в СССР. Спасибо за внимание

Slide 31

Лето, которое ты не вспомнишь. Реакция «несогласных» на «Пражскую весну» в Одессе Докладчик — магистр истории, выпускник Украинского католического университета Андрей Сергеевич Бондаренко

Slide 32

Спогади евакуйованої з Чорнобиля як відлуння тоталітаризму Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Світлана Степанівна Телуха

Slide 33

Як відлуння тоталітаризму Спогади евакуйованої з Чорнобиля Світлана Телуха

Slide 34

Дозиметром не виміряєш дози Тотального спустошення душі. Історія лягає під бульдозери, Сучасний світ штампує фетиші Ліна Костенко

Slide 35

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, що розташована біля міста Прип’ять, в 100 км від Києва, стався вибух, який зруйнував атомний реактор і спричинив пожежу, що тривала 10 діб.

Slide 36

Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб, насамперед ліквідатори аварії. Навколо ЧАЕС була створена 30-кілометрова зона відчуження. Понад 200 тисяч мешканців цієї зони були евакуйовані в різні райони СРСР. Близько 5 мільйонів осіб продовжують жити на територіях, забруднених радіоактивними відходами.

Slide 37

Одна з найбільш болючих проблем — це доля людей, які внаслідок аварії були змушені покинути свої домівки та переїхати на нові місця. Їхня подальша доля склалася дуже складно і драматично. Треба відзначити, що й українська держава за понад 25 років свого існування не звернула на цих людей потрібної уваги.

Slide 38

1948 року народження, На 1986 р. проживала з родиною у Прип’яті, за 10 км від атомної станції Людмила Миколаївна Базієва

Slide 39

«Это говорит… о нашей неграмотности, о том, что не было достаточно информации… что такое атомная станция… о возможности взрыва» Жити на вулкані та не знати про це

Slide 40

Обізнаність щодо аварії

Slide 41

«Мне страшно, почему мне жутко-жутко, почему? Кушать негде, это был сентябрь месяц восемьдесят шестого года, вот. Кушать негде, магазины все повывозили, талонов мне никто не даст, потому что я ж не это самое. Мужчин полно, не то, что они мне что-то сделают, просто жутко. В белых бахилах, в белом одеянии, респираторы белые, всё в белом – как в каком-то фантастическом… Массы людей ходят в таких нарядах по городу. Мне просто страшно»

Slide 42

Страхи і травми

Slide 43

Страхи і травми

Slide 44

Страхи і травми

Slide 45

Зустрічі на кладовищі «И я уже говорила и ещё раз повторюсь… что в основном на кладбище сразу приезжают. И кладбище это что — это место скорби. А у нас там радость, обнимаемся, целуемся, радуемся, друг другу это самое, еще: «Ой, встретились, увиделись! Ой, Вы ещё живы! Вы ещё живы!». Врачи, директора, инженера, все…»

Slide 46

В спогадах евакуйованої тоталітаризм проявився в:

Slide 47

Дякую за увагу!

Slide 48

Спогади евакуйованої з Чорнобиля як відлуння тоталітаризму Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Світлана Степанівна Телуха

Slide 49

Преодоление прошлого как социокультурная и политическая проблема в объединенной Германии Докладчик — студентка 5 курса отделения политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Марина Руслановна Стеценко Научный руководитель — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Мария Ильинична Милова

Slide 50

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ Марина Стеценко

Slide 51

Многочисленные кризисы, повлекшие масштабные общественно-политические трансформации второй половины XX века, послужили росту интереса к проблематике «коллективной памяти» В обществах, переживших крах репрессивных режимов апелляция к прошлому связана с попытками поиска новых оснований коллективной идентификации

Slide 52

Мирная демонстрация против режима ГДР на площади Александерплатц в Восточном Берлине 4 ноября 1989 года В обществах, переживших крах репрессивных режимов апелляция к прошлому связана с попытками поиска новых оснований коллективной идентификации

Slide 53

Объединение Германии в октябре 1990 года и связанная с этим процессом необходимость проработки двух немецких диктатур — режима фюрера и режима ГДР — поставили вопросы об осмыслении общего прошлого Германии и о взаимосвязи между общественным отношением к прошлому и демократизацией немецкой политической культуры.

Slide 55

Распространенный после объединения нарратив «подведения черты» включал тезис о том, что нацистский опыт и опыт коммунистической Германии — удел истории, что теперь Германия идет новым путем и возврат к прошлому невозможен. Нарративы дистанцирования от опыта национал-социализма и коммунизма: «преступления, совершенные во имя Германии» «постигшие нас несчастья» «катастрофа», «разрушительные силы»

Slide 56

Сэмуэль Хантингтон Задача правосудия переходного периода — решить «проблему палачей»

Slide 57

Объединенная Германия более других стран преуспела в выработке и применении разнообразных механизмов «правосудия переходного периода»

Slide 58

открытие архивов органов госбезопасности программа реабилитации жертв институт специальной парламентской комиссии по изучению истории и последствий коммунистической диктатуры

Slide 59

Если уроки, извлеченные из переживания общего исторического опыта, не будут отражены в новых политических практиках, и если новые ценности и нормы не будут передаваться через культурные институты, то самого опыта может оказаться недостаточно для обеспечения смены у новых поколений социально-политической парадигмы. Карл Маннгейм

Slide 60

Необходимость смены способов социализации, усвоения новых ценностей и норм в рамках обновленных институтов для смены политической культуры

Slide 61

Постепенное расширение публичной сферы, появление альтернативных версий памяти, выдвижение новых ценностей

Slide 62

Память о прошлом разъединённых частей Германии постепенно перемещалась в центр западногерманской идентификации, став в конечном итоге доминирующим звеном всей конструкции коллективной исторической памяти. Осмысление прошлого составило основной интеллектуальный и духовный вклад Федеративной Республики Германия в мировую культуру, стало источником её идентичности.

Slide 63

Нередко звучащая в современной Германии общественная критика в отношении того, что теме прошлого уделяется чрезмерное внимание, также свидетельствует о том, что эти страницы немецкой истории отнюдь не закрыты. Но хотя вопрос о будущем исторического дискурса остается открытым, нет сомнений в том, что немецкое общество и впредь будет активно вовлечено в критическую работу по осмыслению национального прошлого и, следовательно, в выработку социальной идентичности на перспективу.

Slide 64

Спасибо за внимание

Slide 65

Преодоление прошлого как социокультурная и политическая проблема в объединенной Германии Докладчик — студентка 5 курса отделения политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Марина Руслановна Стеценко Научный руководитель — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Мария Ильинична Милова

Slide 66

Создание ОСМД как путь перехода от тоталитаризма к рыночным отношениям в Украине Докладчик — аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин ОНУ имени И. И. Мечникова Станислав Сергеевич Драганов Научный руководитель — доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин экономико- правового факультета ОНУ имени И. И. Мечникова Илона Станиславовна Канзафарова

Slide 67

Создание ОСМД как путь перехода от тоталитаризма к рыночным отношениям Станислав Драганов

Slide 69

Наш дом – это наша совместная собственность (ст.382 Гражданского кодекса Украины) Хотите ли Вы? Содержать дом в исправном состоянии Повысить комфортность проживания Увеличить рыночную стоимость ВАШИХ квартир Более эффективно защищать ВАШИ совместные интересы Хотите управлять своим домом самостоятельно и содержать дом в надлежащем состоянии? Создайте ОСМД!

Slide 71

Права и обязанности ОСМД Земельный участок и придомовая территория, на которых расположено объединение, ПЕРЕДАЮТСЯ ОСМД БЕСПЛАТНО; ОСМД НЕ является плательщиками налога на прибыль и НДС; Объединение может СДАВАТЬ В АРЕНДУ места общего пользования с целью получения прибыли для компенсации затрат; ПЛАТЕЖИ жителей используются НА ПОТРЕБНОСТИ именно того ДОМА, в котором они проживают; Внедрение объединением приборов учета, систем автоматики, а также утепление мест общего пользования позволяет осуществлять ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (воды, тепла, электроэнергии); КОНТРОЛЬ со стороны всех членов ОСМД позволяет ЭФФЕКТИВНО использовать финансовые и материальные ресурсы.

Slide 72

ОСМД — НЕ ЖЭК и НЕ ЖСК!

Slide 76

Спасибо за внимание!

Slide 77

Создание ОСМД как путь перехода от тоталитаризма к рыночным отношениям в Украине Докладчик — аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин ОНУ имени И. И. Мечникова Станислав Сергеевич Драганов Научный руководитель — доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин экономико- правового факультета ОНУ имени И. И. Мечникова Илона Станиславовна Канзафарова

Slide 78

5-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 19–22 квітня 2017 року   Четверте засідання: «Шляхи подолання тоталітарної спадщини»

Slide 79

Запрошуємо на круглий стіл: «Процес формування політики національної па’мяті в Україні: реальність і перспективи» 21 квітня, п’ятниця, з 15.00 Гуманітарний корпус ОНУ Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх, ауд. 207

Slide 80

Круглий стіл: «Процес формування політики національної па’мяті в Україні: реальність і перспективи» Ведучі — доктор філософських наук, професор Інна Володимирівна Голубович кандидат філологічних наук, доцент Лідія Всеволодівна Ковальчук Питання для обговорення: 1. Принципи пам’яті як елементу культурної політики. 2. Критичне осмислення минулого. Публічні дискусії. 3. Конфронтація чи діалог серед громадянського суспільства України. 4. Формування політичної нації та української ідентифікації на основі колективної історичної пам’яті. 5. Формування загальних соціальних стратегій розвитку.

URL: