фін діяльн за 2017 рік

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Основні фінансово-економічні показники діяльності університету у 2017 році

Slide 2

Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2017 році Бюджет Програми Спецфонд Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 2201160 130826,9 тис.грн. Наукові дослідження 2201040 23653,4 тис.грн. Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівнів 2201150 916,9 тис.грн. Виплати стипендій 2201190 23640,6 тис.грн. Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного НТС 2201380 25,0 тис.грн. Програма”Горизонт-2020” 2201570 69,0 тис.грн Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 2201160 88456,9 тис.грн. Наукові дослідження 2201040 2896,3 тис.грн. Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівнів 2201150 838,3 тис.грн.

Slide 3

Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2017 році Бюджет (Програми) Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 2201160 130826,9 тис.грн. Наукові дослідження 2201040 23653,4 тис.грн. Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівнів 2201150 916,9 тис.грн. Програма “Горизонт-2020” 2201570 69,0 тис.грн. Виконання зобов’яз України у сфері МНТС 2201380 25,0 тис.грн. Виплати стипендій 2201190 23640,6 тис.грн Загальна сума (66,0%) 179131,8 тис.грн

Slide 4

Структура доходів ОНУ ім. І.І.Мечникова у 2017 році Спецфонд (Програми) Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівня 2201160 88456,9 тис.грн. Наукові дослідження 2201040 2896,3 тис.грн. Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівнів 2201150 838,3 тис.грн. Загальна сума (34,0%) 92191,5 тис.грн

Slide 5

Види доходів спеціального фонду Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-IV рівня Програма 2201160 (88 456,9 тис. грн) Надання освітних послуг 67743,2 тис.грн. Послуги від іншої господарчої діяльності (мешкання в гуртожитках, жилдомах, база відпочинку) 15796,6 тис.грн. Від оренди приміщень 645,4 тис.грн. Від реалізації майна 93,3 тис.грн. Гранти, дарунки, благодійні внески 705,2 тис.грн. Фінансування цільової стипендії 92,2 тис.грн. Розміщення вільних коштів на депозиті 3381,0 тис.грн.

Slide 6

Види доходів спеціального фонду Наукові дослідження Програма 2201040 (2896,3 тис.грн) Виконання госпдоговірної тематики 1448,1 тис.грн. Наукові гранти 1448,2 тис.грн.

Slide 7

Види доходів спеціального фонду Підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівня Програма 2201150 (838,3 тис.грн) Надання освітніх послуг 838,3 тис.грн.

Slide 8

Структура видатків Загальний фонд 179131,8 тис.грн. (100%) Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 4050,3 тис.грн. (100%) 81602,4 тис.грн. (100%) Загальні видатки

Slide 9

Структура видатків Загальний фонд 158379,5 тис.грн. (88,4%) Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 2398,9 тис.грн. (59,2%) 64802,6 тис.грн. (79,4%) Заробітна платня та стипендія

Slide 10

Структура видатків Загальний фонд 9879,7 тис.грн. (5,5%) Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 341,7 тис.грн. (8,4%) 8062,7 тис.грн. (9,9%) Видатки за комунальні послуги

Slide 11

Структура видатків Загальний фонд 106,5 тис.грн. (0,06%) Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 560,6 тис.грн. (13,8 %) 649,7 тис.грн. (0,8%) Видатки на відрядження

Slide 12

Структура видатків Загальний фонд 8001,2 тис.грн. (4,5%) в т.ч утримання сиріт-2382,0 тис.грн Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 683,1 тис.грн. (16,9%) 7533,5 тис.грн. (9,2%) Поточні видатки

Slide 13

Структура видатків Загальний фонд Спеціальний фонд (наука) Спеціальний фонд (освіта) 66,0 тис.грн. (1,6%) 553,9 тис.грн. (0,7%) Видатки на придбання основного капіталу 2765,0 тис.грн. (1,5%)

Slide 14

Дякую за увагу!

URL: