Паркети на площині

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Паркети на площині Підготувала учениця 9-Б класу Хмарук Світлана

Slide 2

Парке́т — заміщення площини багатокутниками без пробілів і перекриттів. Паркети інакше називають "заміщенням", "мозаїками", "розбиттям площини”, "паркетажами".

Slide 3

Види паркетів

Slide 4

Правильні паркети Паркети, складені з однакових правильних багатокутників, називають правильними паркетами (або Платоновими). Теселя́ція — мозаїка, складена з кількох абсолютно однакових форм, які прилягають одна до одної без проміжків і не перекривають одна одну. Одне з перших вивчень теселяцій було зроблене в 1619 році Йоганном Кеплером (німецький математик), який описав правильні багатокутники на площині.

Slide 5

Існує три правильних заміщення площини: трикутний паркет  квадратний паркет шестикутний паркет

Slide 6

Напівправильні паркети Паркети, що складаються з правильних багатокутників двох або більше типів, такі, що для будь-яких двох вершин паркету існує перетворення симетрії (самопоєднання), що переводить одну з них в іншу, називаються напівправильними паркетами (або архімедовими). Існує 8 напівправильних паркетів.

Slide 7

Архімедові паркети Усічений квадратний паркет Кирпатий квадратний паркет

Slide 8

Архімедоові паркети Тришестикутний паркет Усічений шестикутний паркет

Slide 9

Архімедові паркети Ромбоусічений тришестикутний паркет Ромботришестикутний паркет

Slide 10

Архімедові паркети Кирпатий тришестикутний паркет Ізокирпатий трикутний паркет

Slide 11

Квазіправильні паркети Квазіправильний паркет (або багатогранник) — однорідний паркет (або багатогранник), що складається з граней двох видів, які чергуються навколо кожної вершини; іншими словами, кожна грань оточена гранями іншого типу.

Slide 12

Неоднорідні паркети

Slide 13

неПеріодичні паркети Паркет називається періодичним, якщо серед симетрій існують два паралельні перенесення в непаралельних напрямках. У цьому випадку мозаїку можна вважати складеною з повторень невеликого фрагмента, викладеного із елементів у вузлах деякої решітки. Паркет називається неперіодичним ("аперіодичним"), якщо воно реалізується в якихось розбиттях площин, але жодне з них не є періодичним.

Slide 15

Перший приклад аперіодичної множини плиток був знайдений Робертом Берджером в 1966 році і включав в себе 20426 плиток Вана. Плитки Вана являють собою квадрати одного розміру з пофарбованими сторонами; при побудові мозаїки дозволено поєднувати плитки лише одноколірними сторонами і заборонено перевертати плитки.

Slide 16

СФЕРИЧНІ ПАРКЕТИ ГІПЕРБОЛІЧНІ ПАРКЕТИ

Slide 18

Художній паркет- це паркет мистецтва. Виникнення художнього паркету почалось в 16-17 столітті у Європі. Тоді стало модно прикрашати ним підлоги в королівських палацах і будинках багатих людей, по периметру приміщення укладають художні бордюри.

Slide 20

Дякую за увагу

Summary: Учнівський проект з теми "Правильні многокутники"

Tags: математика геометрія правильні многокутники

URL: