икебана

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

אִיקֶ‏‏בָ‏‏נַ‏ה אִיקֶ‏‏בָ‏‏נַ‏ה היא אמנות סידור פרחים ביפן.  המילה "אִיקֶ‏רוּ‏" - פרושה לסדר והמילה "הנַ‏ה" - פירושה פרח. איקבנה מבוססת על סידור הכולל ענפים ועלים עם כמות קטנה של פרחים, ומתמקדת ביופי ומשמעות של קווים. בנוסף יש התיחסות רבה לכלי בו יוצרים את סידור הפרחים.

URL:
More by this User
Most Viewed