Мій перший нетбук

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ, ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ, ГУРТКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Мій перший нетбук

Slide 2

Мета інноваційне навчання учнів математики, рідної та іноземних мов та інших предметів в електронному середовищі; реалізація ідей особистісно-орієнтованого навчання;

Slide 3

Мета Створення єдиного інформаційного середовища в класі Отримання учнем передових знань з перших днів навчання Вміння активно застосовувати набуті знання в повсякденному житті Навчитися критично мислити, раніше соціалізуватися Легше адаптувався до швидко мінливого світу Бути успішним в 21-ому ст.

Slide 4

Мета формування практичних навичок роботи з нетбуком: ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера; принципами їх будови та дії; основами технології розв’язання навчальних завдань за допомогою шкільних нетбуків; формування практичних навичок роботи з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення; операційної системою, графічним редактором, педагогічними програмними засобами

Slide 5

Classmate РС новий демонстраційний засіб ключовий компонент нового просторово-предметного освітнього середовища середовище електронного навчання «1 учень – 1 комп`ютер»

Slide 6

формувати початкову інформаційну культуру першокласника - вміння працювати з інформацією та використовувати для цього можливості персонального комп'ютера; навчати розумінню взаємозв'язків інформаційних об'єктів, які є моделями реальних об'єктів і процесів; встановлювати змістовні зв’язки в системі знань, що отримує учень в процесі навчально-ігрової діяльності шляхом інтеграції навчальних дисциплін початкової школи та новими інформаційними технологіями; розвивати логічне мислення, творчий і пізнавальний потенціал школяра, його комунікативні здібності з використанням для цього багатого комп'ютерного інструментарію та мережевого середовища. завдання

Slide 7

спрямований на розвиток вміння орієнтуватися в сучасній знако-символьній системі, що широко використовується в електронних засобах, соціальних сервісах Інтернету Зміст навчального матеріалу

Slide 8

Комп`ютер для першокласника Техніка безпеки і організація робочого місця. Будова нетбука. Можливості нетбука. Ввімкнення та вимкнення ПК. Режими роботи. Керування комп'ютером за допомогою маніпуляторів. Тачпад. Введення інформації. Клавіатура. Групи клавіш. Основне розташування пальців на клавіатурі під час роботи. Операційна система Windows Робочий стіл. Піктограми, ярлики. Програми і файли. Папки. Меню. Головне меню. Керування за допомогою меню. Запуск програми. Вікно. Складові частини вікна. Кнопки керування вікном. 4 розділи

Slide 9

Інформація. Інтернет. Інформація. Інформаційні процеси. Мережа класу. Програма для організації мережевої взаємодії. Передавання файлу вчителю. Спілкування за допомогою знаків. Обробка графічної інформації Моделювання геометричних фігур і цілих зображень з їх елементів. Складання танграму. Програма Paint. Запуск програми, вікно документа, панель інструментів. Палітра. Моделювання в Paint. Прикладні програми для створення графічних зображень для дітей (TuxPaint). Зберігання файлу. Редагування зображень. Основні прийоми редагування. 4 розділи

Summary: Презентація курсу "Мій перший нетбук" для першокласників

Tags: нетбук першокласник

URL: