GIÁNG SINH NGÀN THÔNG

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Chúa Giáng Sinh Vì Ta For Unto Us A Child Is Born Sáng Tác: Georg Frederic Handel Lời Việt: Lê Văn Khoa

Slide 2

Hợp Xướng: Ca Đoàn Ngàn Thông Westminster, California, USA

Slide 3

www.DungLac.org Nhạc cảnh: Duy Hân

Slide 15

Nhân dịp Giáng Sinh & Năm Mới, nguyện xin bình an và hạnh phúc đến trên từng người và trên quê hương Việt Nam. Duy Hân và Gia Đình

URL: