Η πυραμίδα του μέτρου

+184

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η πυραμίδα του μέτρου (μετατροπές από μία υποδιαίρεση του μέτρου στην άλλη) μαθηματικά

Slide 2

Τι είναι το μέτρο; Το μέτρο είναι η μονάδα μέτρησης του μήκους και των γήινων αποστάσεων. Το μέτρο χωρίζεται σε: Δέκατα  1 μέτρο = 10 δέκατα Εκατοστά  1 μέτρο = 100 εκατοστά Χιλιοστά  1 μέτρο = 1000 χιλιοστά

Slide 3

Θα θυμάμαι ότι: όταν κατεβαίνω τα σκαλοπάτια της πυραμίδας θα πολλαπλασιάζω. όταν ανεβαίνω τα σκαλοπάτια της πυραμίδας θα διαιρώ Χ (πολλαπλασιάζω) : (διαιρώ)

Slide 4

Θα θυμάμαι ότι: όταν κατεβαίνω ένα ένα τα σκαλοπάτια θα πολλαπλασιάζω Χ10. Όταν κατεβαίνω δυο δυο τα σκαλοπάτια θα πολλαπλασιάζω Χ100 Όταν τα κατέβω και τα τρία μαζί θα πολλαπλασιάσω Χ1000 Χ10 Χ10 Χ10 Χ100 Χ100 :10 :10 :10 Χ1000 :100 :100 :1000

Slide 5

Τα πολλαπλάσια του μέτρου Το πολλαπλάσιο του μέτρου είναι το χιλιόμετρο Χιλιόμετρο= χίλια+μέτρα Χιλιόμετρο= 1000 μέτρα Θυμάμαι ότι: Όταν κατεβαίνω από τα χιλόμετρα στα μέτρα πολλαπλασιάζω Χ1000 Όταν ανεβαίνω από τα μέτρα στα χιλιόμετρα διαρώ :1000

Summary: δημιουργήθηκε από: Λεμονιάς Χαριστός

Tags: πυραμίδα μέτρο μαθηματικά χιλιόμετρο μετρήσεις μέτρηση

URL: