Таблицы

+78

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Татар теленнән интерактив таблицалар Богапова З.Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4»

Slide 2

э - е эшче эт эремчек

Slide 3

о - ы соры болыт колын

Slide 4

ө - е бөре төлке төрле

Slide 5

Капма-каршы мәгънәле сүзләр – антонимнар. Ак – кара Күп – аз Кыш – җәй Көн - төн

Slide 6

Охшаш мәгънәле сүзләр-синонимнар. Тәмле, татлы Кыр,басу Шатлык, куаныч Уңган, акыллы    

Slide 7

Әйтелешләре бертөрле, мәгънәләре башка сүзләр – омонимнар. Кара, өй, ал Яз, яра, көл Чаба, ач

Slide 8

Тамыр сүз Җил Ат Бала җир

Slide 9

Сүз төзелеше тамыр һәм кушымча Эш Эшче Эшчән

Slide 10

Кушма сүзләр Аккош Башкала Озынборын гөлчәчәк

Slide 11

Парлы сүзләр Шау-гөр Ипи-тоз Аш-су Бала-чага

Slide 12

Сүз ясалышы

Slide 13

ИСЕМ (ПРЕДМЕТ) КЕМ? НӘРСӘ? КУЯН, КАЕН

Slide 14

ФИГЫЛЬ (ЭШ) НИШЛИ? ЭШЛИ

Slide 15

СЫЙФАТ (БИЛГЕ) НИНДИ? МАТУР

Slide 16

Килешләр Б. к. Кем? Нәрсә? И. К. Кемнең? Нәрсәнең? Ю. К. Кемгә? Нәрсәгә? Т. К. Кемне? Нәрсәне? Ч. К. Кемнән? Нәрсәдән? У.-в. К. Кемдә? Нәрсәдә?

Slide 17

Сыйфат дәрәҗәләре Кимлек дәрәҗәсе Артыклык дәрәҗәсе Гади дәрәҗәсе Чагыштыру дәрәҗәсе кызгылт кызыл кызылрак кып-кызыл

Slide 18

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр

Slide 19

Хикәя фигыльнең заман белән төрләнүе

Slide 20

Зат алмашлыклары сан зат

Slide 21

ХИКӘЯ ҖӨМЛӘ ___________ ________ _______ . СОРАУ ҖӨМЛӘ ________ ________ ___________ ! ӨНДӘҮ ҖӨМЛӘ ________ __________ _________ ? Җөмлә төрләре

Slide 22

Җөмләнең баш кисәкләре Кем?Нәрсә? Нишли? Ия Хәбәр Яз җитте.

Slide 23

Җөмлә кисәкләре

Tags: татар теле

URL: