Το ρωμαϊκό κράτος

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το ρωμαϊκό κράτος

Slide 2

Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη. Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις εύφορες πεδιάδες γύρω και το εμπόριο. Ελληνικά και φοινικικά πλοία μετέφεραν άφθονα προϊόντα στην πόλη πλέοντας τον Τίβερη.

Slide 4

Σύμφωνα με το μύθο, γενάρχης των Ρωμαίων ήταν ο Αινείας, που μετά την άλωση της Τροίας έφτασε στο Λάτιο της Ιταλίας με τους συντρόφους του . Εκεί υπέταξε τους κατοίκους και έγινε βασιλιάς. Απόγονοι του Αινεία ήταν οι δίδυμοι Ρωμύλος και Ρέμος. Ο θείος τους θέλησε να εξαφανίσει τα δύο αδέρφια για να μην του πάρουν την εξουσία. Έτσι τα έβαλε σε ένα καλάθι και τα έριξε στον Τίβερη. Το ποτάμι πλημμύρισε, τα νερά παρέσυραν το καλάθι και το έφεραν στους πρόποδες του Παλατίνου λόφου.

Slide 5

Στους πρόποδες του Παλατίνου λόφου βρήκε τα μωρά μια λύκαινα, τα θήλασε και τα έσωσε . Κατόπιν τα πήρε ένας βοσκός του θείου τους και τα μεγάλωσε μαζί με τη γυναίκα του. Όταν μεγάλωσαν, σκότωσαν τον κακό τους θείο και αποφάσισαν να χτίσουν δική τους πόλη. Μάλωσαν όμως για τον τόπο και το όνομα και ο Ρωμύλος σκότωσε τον Ρέμο και στη συνέχεια ίδρυσε τη Ρώμη 735 π.Χ. .

Slide 7

Η Ρώμη χτίστηκε σε επτά λόφους. Οι Επτά Λόφοι της Ρώμη βρίσκονται στα ανατολικά του ποταμού Τίβερη και σχηματίζουν την καρδιά της πόλης. Οι λόφοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Ρωμαϊκή μυθολογία, τη θρησκεία και την πολιτική. Η αρχική πόλη παραδοσιακά θεωρείτο πως ιδρύθηκε από τον Ρωμύλο στον Παλατινό Λόφο. Οι άλλοι έξι είναι οι: Αβεντινός Λόφος , Καπιτωλινός Λόφος , Λόφος Κουϊρινάλις Λόφος Βιμινάλις , Εσκουϊλινός Λόφος , Καίλιος Λόφος .

Slide 9

Το πρώτο πολίτευμα του ρωμαϊκού κράτους ήταν η βασιλεία. Πρώτος βασιλιάς ήταν ο Ρωμύλος. Ο βασιλιάς είχε μεγάλη εξουσία και μπορούσε να αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Αργότερα οι ευγενείς έδιωξαν το βασιλιά (509 π.Χ.) και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια.

Slide 10

Στην αρχαία Ρώμη υπήρχαν τρεις κοινωνικές τάξεις. Οι πατρίκιοι που ήταν πλούσιοι γαιοκτήμονες και κατάγονταν από παλιές αριστοκρατικές οικογένειες. Θεωρούνταν απόγονοι κάποιου από τους 100 Πατριάρχες που ίδρυσαν την πόλη. Οι πελάτες ήταν οι παλιοί κάτοικοι και είχαν λίγα δικαιώματα. Οι πληβείοι ήταν οι φτωχοί και δεν είχαν κανένα δικαίωμα.

Slide 12

Μετά την κατάργηση της βασιλείας , η εξουσία πέρασε στα χέρια των πατρικίων που εκλέγονταν στα ανώτατα αξιώματα της πολιτείας. Άρχισε τότε μια περίοδος που η Ρώμη συγκλονίστηκε από κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ των πατρικίων και των πληβείων, οι οποίοι ζητούσαν πολιτικά δικαιώματα.

Slide 13

Σιγά σιγά οι πληβείοι απέκτησαν κάποια πολιτικά δικαιώματα και οι συγκρούσεις , που κράτησαν πολλά χρόνια, σταμάτησαν. Το κράτος της Ρώμης ηρέμησε και άρχισε γρήγορα να αναπτύσσεται.

Slide 14

Μεγάλη εξουσία είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες. Εκλέγονταν από τη λαϊκή συνέλευση και η θητεία τους διαρκούσε ένα χρόνο για να μην αποκτήσουν δύναμη και θελήσουν να αλλάξουν το δημοκρατικό πολίτευμα της Ρώμης. Αρχικά στο αξίωμα εκλέγονταν μόνο πατρίκιοι. Σε καιρό ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους άλλων κρατών για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα.

Slide 16

Η σύγκλητος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα, το οποίο αποτελούσαν 300 πατρίκιοι. Ήταν ισόβια μέλη. Η σύγκλητος ήταν το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και διαχειρίζονταν τις σπουδαιότερες εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις του κράτους. Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της συγκλήτου.

Slide 19

Ένα ακόμα όργανο του ρωμαϊκού κράτους ήταν η λαϊκή συνέλευση στην οποία έπαιρναν μέρος όλοι οι ρωμαίοι πολίτες που ήταν μάχιμοι. Εξέλεγε τους άρχοντες, ύπατους και δημάρχους, δεχόταν ή απέρριπτε προτάσεις νόμων και αποφάσιζε για πόλεμο ή ειρήνη και για άλλα σοβαρά θέματα.

Slide 20

Οι δήμαρχοι εκλέγονταν από την λαϊκή συνέλευση για ένα χρόνο. Ο θεσμός των δημάρχων ήταν μια κατάκτηση των πληβείων και οι δήμαρχοι προέρχονταν από αυτούς. Οι δήμαρχοι είχαν μεγάλη δύναμη, γιατί είχαν το δικαίωμα να εμποδίζουν την εκτέλεση μιας απόφασης της συγκλήτου ή των υπάτων, αν έκριναν ότι έβλαπτε τα δικαιώματα των πληβείων.

Slide 21

Το μικρό κράτος της Ρώμης άρχισε με νικηφόρους πολέμους εναντίον των γειτονικών λαών να επεκτείνεται και να ισχυροποιείται. Στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. είχαν κυριαρχήσει στην κεντρική Ιταλία και στράφηκαν προς το νότο.

Slide 26

Ρωμαϊκή αγορά

Slide 29

ΤΕΛΟΣ http://e-blogakia.blogspot.com/

URL: