Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

+66

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ http://ksoulis.blogspot.com Δάσκαλος

Slide 2

Η χάραξη και ανέγερση νέων τειχών στην Κωνσταντινούπολη ήταν από τις πρώτες ενέργειες του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, που συνδυάστηκαν με την ίδρυση της νέας του πρωτεύουσας. Η κατασκευή τους ξεκίνησε, σύμφωνα με τις πηγές, το έτος 328. Από τα τείχη αυτά δε σώζεται σήμερα κανένα τμήμα Η νέα πρωτεύουσα αναπτύχθηκε γρήγορα. Το 384-385 τα τείχη ορίζουν πλέον μια πραγματική πόλη, ενώ λίγες ακόμα δεκαετίες αργότερα ο Θεοδόσιος Β΄ αναγκάστηκε να ανεγείρει νέο περίβολο χερσαίων τειχών για την προστασία της πόλης που συνέχιζε να επεκτείνεται. Το 439, επί Θεοδοσίου Β΄ δόθηκε εντολή «τα τείχη κύκλω γενέσθαι εν όλω τω παραθαλασσίω Κωνσταντινουπόλεως». Έτσι, άρχισαν να χτίζονται και τείχη από τη μεριά της θάλασσας. Τα βασικά υλικά κατασκευής ήταν οι λίθοι και τα τούβλα. Τα τείχη πήραν την τελική τους μορφή το 447 αφού πρώτα επισκευάστηκαν ύστερα από έναν σεισμό.

Slide 3

Ψηφιακή αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης

Slide 5

Τα τείχη από την πλευρά της στεριάς είχαν μήκος 5.570 μέτρων και είχαν χτιστεί με σύνθετο τρόπο ως μια τριπλή οχυρωματική γραμμή. Δηλαδή οι εισβολείς συναντούσαν πρώτα μια αμυντική τάφρο και ύστερα το έξω τείχος, γνωστό και ως μικρόν τείχος, ενώ εάν περνάγανε το πρώτο συναντούσαν το μεγαλύτερο έσω τείχος, γνωστό και ως μέγα τείχος ή κυρίως τείχος. Έσω Τείχος (μέγα τείχος) Έξω Τείχος (μικρόν τείχος) Τάφρος

Slide 6

Η τάφρος είχε βάθος 7-10 μέτρα και πλάτος 20-21 . Χωριζόταν κάθετα σε τμήματα από τοίχους, στο εσωτερικό των οποίων κρύβονταν σωλήνες για την υδροδότηση της Πόλης. Στην εσωτερική πλευρά της υψωνόταν ένα τείχος ύψους 2 μέτρων, δυσχεραίνοντας τη διάβαση της από τους επίδοξους εισβολείς.

Slide 7

Έπειτα υπήρχε ανοικτός χώρος πλάτους 15-20 μέτρων (παρατείχος ή περίβολος), ως τη δεύτερη γραμμή των τειχών. Το τείχος σε αυτό το σημείο είχε πάχος 1-2 μέτρα και ύψος από την εξωτερική πλευρά 9 μέτρα. Στην εσωτερική πλευρά ήταν χαμηλότερο και έφθανε τα 3,5 μέτρα. Κάθε 50 μέτρα υψωνόντουσαν τετράγωνοι πύργοι ύψους περίπου 10 μέτρων ο καθένας και ήταν συνολικά 96 πύργοι.

Slide 8

Στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού τείχους βρισκόταν άλλος ένας ανοικτός χώρος, ο περίβολος (ή παρατείχιον), με πλάτος 15-20 μέτρων. Μετά βρισκόταν το έσω τείχος. Τα τείχη εδώ είχαν πάχος από 5 μέτρα, κοντά στην βάση του, ως 4 μέτρα στην κορυφή του. Το ύψος έφθανε τα 10 μέτρα από το επίπεδο του περιβόλου και τα 14 στην πλευρά, που ήταν στραμμένη προς την Πόλη. Ανά 60-70 μέτρα ορθωνόντουσαν πύργοι που έφταναν τα 19 μέτρα (συνολικά 96 πύργοι) όπως και το έξω τείχος, ενώ ανάμεσα σε δύο πύργους του έσω τείχους παρεμβάλλονταν ένας του έξω τείχους.

Slide 9

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 10

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 11

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 12

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 13

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 14

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 15

Το μόνο σημείο στο οποίο το τείχος είχε διαφορετική διαμόρφωση ήταν στο βόρειο τμήμα του, όπου βρισκόταν το αυτοκρατορικό ανάκτορο των Βλαχερνών, γι΄ αυτό εκεί τα τείχη ήταν ισχυρότερα. Το τείχος διέθετε 10 πύλες και διάφορες μικρότερες βοηθητικές εισόδους. Οι πέντε πύλες διέθεταν γέφυρα που διέσχιζε την τάφρο και αποτελούσαν έτσι τα σημεία σύνδεσης της Πόλης με την ύπαιθρο. Οι υπόλοιπες πέντε είχαν κατασκευαστεί για στρατιωτικούς σκοπούς, με σκοπό να διευκολύνουν τη μετακίνηση στρατευμάτων από ένα σημείο σε άλλο. Κάθε πύλη στο εσωτερικό τείχος προστατευόταν από δύο ογκώδεις πύργους, οι οποίοι κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος από τον περίβολο σε εκείνο το σημείο. Εντυπωσιακότερη πύλη ήταν αυτή που βρισκόταν στο νότιο σημείο του τείχους και λεγόταν Χρυσή Πύλη.

Slide 16

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 17

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 18

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 19

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 20

Τα τείχη στην θάλασσα ήταν μικρότερα αλλά ήταν χτισμένα ακριβώς δίπλα στη θάλασσα ώστε να μην μπορεί να αποβιβαστεί ο εχθρός εάν δοκίμαζε επίθεση από τη θάλασσα. Τα τείχη ήταν μονά σε όλο τους το μήκος, με εξαίρεση τη συνοικία του Πετρίου στον Κεράτιο. Τα τείχη είχαν πάχος 3 με 4 μέτρα ενώ το ύψος τους είχαν 10 μέτρα στον Κεράτιο κόλπο και 13 με 15 μέτρα στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Και στα παράκτια τείχη υπήρχαν πύργοι, ύψους περίπου 13 με 15 μέτρων, αλλά ορθωνόντουσαν σε ακαθόριστα διαστήματα πάνω στα τείχη.

Slide 21

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 22

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 23

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 24

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 25

Ψηφιακή αναπαράσταση ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ της Κωνσταντινούπολης http://www.arkeo3d.com

Slide 26

ΤΑ ΤΕΙΧΗ της Κωνσταντινούπολης όπως είναι ΣΗΜΕΡΑ

Slide 31

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ… Ψηφιακή αναπαράσταση ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της Κωνσταντινούπολης ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ http://www.arkeo3d.com

URL: