Η ατμόσφαιρα

+210

No comments posted yet

Comments

sotkan (4 years ago)

ghbv

sotkan (4 years ago)

ghbv

vanessa_antoniou (5 years ago)

ευχαριστώ!

gsergio81 (5 years ago)

ΩΡΑΙΟ

Slide 1

Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού Β’ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον - Κεφάλαιο 9: Η ατμόσφαιρα Αντωνίου Βανέσσα: parantoniou@sch.gr

Slide 2

Ατμόσφαιρα Η Γη χωρίς ατμόσφαιρα Η Γη με ατμόσφαιρα Σε ποια από τις δύο εικόνες νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια να ζεις και γιατί;

Slide 3

Ατμόσφαιρα Η γη στο συνεχές και ατελείωτο ταξίδι της προστατεύεται από μία αέρια ασπίδα που λέγεται ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα περιέχει πολλά αέρια και αποτελείται από στρώματα.

Slide 4

Στρώματα της ατμόσφαιρας

Slide 5

Τροπόσφαιρα Το πυκνότερο σε αέρια στρώμα και πλησιέστερο προς στη Γη είναι η τροπόσφαιρα. Η τροπόσφαιρα είναι το σπουδαιότερο τμήμα της ατμόσφαιρας, επειδή σ’ αυτό αναπτύσσεται όλη η ζωή του πλανήτη μας. Στην τροπόσφαιρα δημιουργούνται και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή η βροχή, η ομίχλη, το χαλάζι, οι άνεμοι, κ.ά..

Slide 6

Είναι επομένως ολοφάνερο ότι αυτό το σημαντικό στρώμα πρέπει να το διατηρήσουμε «καθαρό» και να το προστατεύσουμε από τη ρύπανση, που προκαλούν οι δραστηριότητές μας εξαιτίας του σημερινού τρόπου ζωής. Τροπόσφαιρα τροπόσφαιρα

Slide 7

Στρατόσφαιρα Αμέσως μετά την τροπόσφαιρα βρίσκεται η στρατόσφαιρα. Στη στρατόσφαιρα υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο αέριο καθοριστικό για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, το όζον. Το όζον έχει την ικανότητα να απορροφά τις επικίνδυνες ακτίνες του Ήλιου, τις υπεριώδεις, οι οποίες προκαλούν βλάβες στον άνθρωπο και στα ζώα και καταστρέφουν τα φυτά. τροπόσφαιρα στρώμα όζοντος στρατόσφαιρα στρατόσφαιρα

Slide 8

Μεσόσφαιρα - Εξώσφαιρα Πάνω από τη στρατόσφαιρα βρίσκεται η μεσόσφαιρα. Το αμέσως επόμενο στρώμα είναι η εξώσφαιρα, όπου τα αέρια σώματα βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες και σιγά – σιγά παύει να υπάρχει η ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει στα 1.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. τροπόσφαιρα στρατόσφαιρα μεσόσφαιρα εξώσφαιρα

Slide 9

Η ατμόσφαιρα και η διατήρηση της ζωής στον πλανήτη Γνωρίζουμε ότι ο Ήλιος θερμαίνει όλα τα ουράνια σώματα που βρίσκονται γύρω του. Έτσι και η Γη δέχεται ποσά θερμότητας από τον Ήλιο, που βοηθούν στη διατήρηση της ζωής.

Slide 10

Θερμοκρασία του πλανήτη Όταν οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν στην ατμόσφαιρα, άλλες βρίσκουν εμπόδιο στα αέρια της ατμόσφαι-ρας και γυρίζουν πίσω , άλλες απορροφώνται κι άλλες φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Από αυτές που φτάνουν στη γήινη επιφάνεια, μερικές απορροφώνται από τη Γη και τη θερμαίνουν, ενώ οι υπόλοι-πες επιστρέφουν στο διάστημα. Κατά την επιστροφή τους ένα μέρος εγκλωβίζεται από τα αέρια της ατμό-σφαιρας, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η θερμοκρασία που διατηρεί τη ζωή στον πλανήτη.

Slide 11

Από τις ακτίνες του Ήλιου, άλλες βρίσκουν εμπόδιο στα αέρια της ατμόσφαιρας και γυρίζουν πίσω άλλες απορροφώνται από τα αέρια της ατμόσφαιρας κι άλλες φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Από αυτές που φτάνουν στη γήινη επιφάνεια: μερικές απορροφώνται από τη Γη και τη θερμαίνουν ενώ οι υπόλοιπες επιστρέφουν στο διάστημα. Κατά την επιστροφή τους ένα μέρος εγκλωβίζεται από τα αέρια της ατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο διάστημα

Slide 12

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Μερικές από τις ανθρώπινες ενέργειες (παραγωγή καυσαερίων από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα κ.ά.) αυξάνουν την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται περισσό-τερες ηλιακές ακτίνες και να αυξάνεται η θερμοκρασία στη Γη. Το διοξείδιο του άνθρακα γίνεται ένα «σύννεφο», που δεν αφήνει τη θερμοκρασία να διαφύγει και έτσι προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Slide 13

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Summary: Γεωγραφία Στ' Δημοτικού, Ενότητα Β': Το φυσικό περιβάλλον, Κεφάλαιο 9ο: Η ατμόσφαιρα

Tags: γεωγραφία στ' δημοτικού το φυσικό περιβάλλον η ατμόσφαιρα φαινόμενο του θερμοκηπίου

URL: