Τα σημεία στίξης

+46

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τα σημεία στίξης Β’ δημοτικού Λεμονιάς Χαριστός 2011

Slide 2

Κόμμα   Όταν θέλεις ν’ αναπνεύσεις και για λίγο να ξεκουραστείς βάλε κόμμα (,) μην ξεχάσεις κι έτσι θα αναπαυθείς. ,

Slide 3

Τελεία   Κι όταν πια έχεις τελειώσει μία πρόταση καλή, βάλε εμένα την τελεία(.) εκεί στο τέλος στρογγυλή. .

Slide 4

Ερωτηματικό   Όταν θέλεις να ρωτήσεις: Τι θα κάνεις; Πού θα πας; ένα ερωτηματικό(;) θα βάλεις κι όλοι ξέρουν πως ρωτάς. ;

Slide 5

Θαυμαστικό   Κι όταν κάτι το θαυμάζεις, όταν κάτι σε ξαφνιάζει και προσεύχεσαι να γίνει το θαυμαστικό(!) θα μπει κι αυτό που θέλεις θα φανεί ! !

Slide 6

Παύλα   Πώς εγώ θα καταλάβω πότε οι άνθρωποι μιλάνε; - Με την παύλα (-) το δηλώνω και ποτέ δε μετανιώνω. - -

Slide 7

Εισαγωγικά   Όταν γράφω τα λόγια κάποιου που μιλά, δεν ξεχνώ να βάζω εισαγωγικά (« »)   « » « »

Slide 8

Άνω - κάτω τελεία Όταν πρέπει να εξηγήσω πρέπει και να σταματήσω Μια διπλή τελεία ( : ) βάζω και ανάλογα διαβάζω. : :

Slide 9

Αποσιωπητικά Όταν κάτι γράφω και θέλω να κρυφθεί τρεις τελίτσες (…) βάζω για να μην αναγνωσθεί ... ...

Slide 10

Σημείωση Αρχική πρωτότυπη ιδέα : Νικάκη Θάλεια Τα πέντε πρώτα ποιηματάκια είναι της ίδιας. Συμπλήρωση - αναπροσαρμογή: Λεμονιάς Χαριστός Τα τρία τελευταία ποιηματάκια είναι του ίδιου.

Slide 11

Τέλος

Summary: Παρουσίαση των σημείων στίξης για παιδιά δευτέρας δημοτικού

Tags: γλώσσα β' δημοτικο γραμματική σημεία στίξης

URL: